skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Poziv za sudjelovanje na stručnom usavršavanju za ispitivače, predavače i instruktore vožnje

Poziv Za Sudjelovanje Na Stručnom Usavršavanju Za Ispitivače, Predavače I Instruktore Vožnje

Dana 07.05.2022. godine (subota) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB, u suradnji sa Internacionalnim univerzitetom Travnik u Travniku / Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku organizira seminar stručnog usavršavanja u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, s početkom u 10,00 sati.

Pozivaju se svi zainteresirani licencirani ispitivači, predavači i instruktori vožnje, kao i ostali zainteresovani da prisustvuju seminaru stručnog usavršavanja na temu:

„UJEDNAČAVANJE I USKLAĐIVANJE SADRŽAJA I KRITERIJA PROVEDBE VOZAČKIH ISPITA”

Okvirni program seminara stručnog usavršavanja bit će objavljen na službenoj web stranici ministarstva. Za sudjelovanje na seminaru stručnog usavršavanja plaća se kotizacija u iznosu od 50,00 KM. Početak registracije je od 9:00 sati.

Kotizaciju je moguće platiti prilikom registracije, neposredno prije održavanja seminara stručnog usavršavanja na mjestu ulaska u dvoranu za održavanje seminara.

Napomena:
1. Molimo sve zainteresirane da svoje prisustvo potvrde isključivo putem email adrese:

[email protected] uz obaveznu popunu podataka u TABLICI, a koju dostavljamo kao privitak ovoga poziva.

2. Rok za prijavu jeste najkasnije do četvrtka 05.05.2022. godine do 15.00 sati.
3. Seminaru stručnog usavršavanja mogu prisustvovati samo prijavljene osobe uz obvezu nošenja maske za lice

 

Prijava za seminar stručnog usavršavanja

PROGRAM_SFTUT__SAVJETOVANJE_07.05.2022.godine

Back To Top