skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Univerziteta Indonezija iz Republike Indonezije

Inspirativno i metodološki ciljano usmjereni daljnjem razvoju međunarodnih akademsko-obrazovnih kontakata sa ciljem nadogradnje saradnje unutar svih oblika visokoobrazovne pojavnosti, Internacionalni univerzitet Travnik u avgustu 2018. godine uspostavio je saradnju i sa visokoškolskom institucijom iz Indonezije –Univerziteta Indonezija iz Depoka, Indonezija. Memorandum o razumijevanju su, u ime univerziteta, potpisali, za IUT, Akademik, rektor, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić i za UI, rektor, Prof. dr. lr, Muhammad Anis, M.Met.

Univerzitet Indonezija se nalazi na 292 mjestu unutar rangiranja među najboljim univerzitetima u svijetu, a UI pohađa 47.000 studenata svih nivoa studija unutar kampusa od 3,59 km2, što još jednom pokazuje da kvalitet prepoznaje kvalitet unutar akademske zajednice čime Bosna i Hercegovina, no iznad svega Internacionalni univerzitet Travnik i Srednjobosanski kanton dobija pozitivnu potvrdu decenijskog ulaganja IUT-a u sve oblike akademskog i istraživačkog rada na ovim prostorima.

Cilj potpisanog Memoranduma o razumijevanju je izražen unutar zajedničke težnje za jačanjem i razvojem saradnje i kreativnih veza u obrazovnim i naučnim aktivnostima na osnovu jednakosti, reciprocitetru, zajedničkim akademskim i obrazovnim beneficijama kako prema fakultetima, tako i prema objema institucijama.

Shodno navedenom, bit će uspostavljeni kontakti između fakulteta sličnih ili istih nastavnih programa oba univerziteta kako bi zajednički radili na razvoju kurikuluma, sa ciljem unaprjeđenja metodologije predavanja, tehnoloških inovacija, istraživanja i razvoja, uz prihvatanje „cutting edge“ (najsavremenijih oblika) prakse, uz planirano zajedničko učešće u organizovanju konferencija, seminara, studijskih programa kraćeg trajanja i bilateralnih akademskih sastanaka od zajedničkog interesa.

Oba univerziteta, potpisnika ovog MoR-a će zajedno provjeriti i slijediti ovaj MoR u formi Ugovora o lmplementaciji (UOl) koji će biti uobličen ne kasnije od 6 (šest) mjeseci poslije potpisivanja ovog MoR-a. UOI će uključiti saradnju na mobilnosti studenata i osoblja.

Unutar određenja konkretnih zadatih zajedničkih obaveza, imenovani su, ovom prilikom, i specijalni Koordinatori saradnje u ime univerziteta, a to su, u ime UI, Šef ureda za međunarodne odnose, dr. lndah S. Widyahening,M:S:M.So.-CMFM, Ph.D i u ime IUT-a, Autorizovani koordinator i Šef ureda za međunarodne odnose, Doc.dr. i Dr. Honoris Causa Sabahudin Hadžialić.

Back To Top