skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik organizira pripremni seminar za polaganje pravosudnog i stručnog upravnog ispita

Internacionalni Univerzitet Travnik Organizira Pripremni Seminar Za Polaganje Pravosudnog I Stručnog Upravnog Ispita

Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku organizira pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita prema Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine. 

Program seminara će se provoditi u skladu sa Zakonom o polaganju pravosudnog ispita Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 33/04, 56/08 i 62/11), te Programom pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 28/14).

Program seminara se održava tokom 13 dana (dani petak i subota), u periodu od 10:00 do 16:00 sati i to:

  • Građansko sa porodičnim pravom (4 dana)
  • Krivično pravo (4 dana)
  • Ustavno pravo i organizacija pravosuđa (1 dan)
  • Privredno pravo (2 dana)
  • Upravno i radno pravo (2 dana)

U okviru seminara planirano je da se realiziraju i praktične vježbe za polaganje pismenog dijela ispita iz Krivičnog i Građanskog prava, odnosno pisanje presuda. Predavači na seminaru su ispitivači Komisije za polaganje pravosudnog ispita.

Komisija za polaganje ispita je sljedeća:

  • Jadranka Misirača Lokmić na Krivičnom pravu,
  • Bogdanka Dabić Jovičić na Građanskom pravu,
  • Valerija Galić na Upravi i Radnom pravu,
  • Mato Tadić na Privredi i Ustavu.

Prijava za seminar

Kandidati zainteresirani za pohađanje seminara prijavljuju se putem e-maila [email protected] ili telefona 030 509-682.

Cijena seminara

Cijena seminara po polazniku iznosi 600,00 KM, a uplate možete vršiti na račun broj: 3386702218857956. (Primatelj: Internacionalni univerzitet Travnik; Svrha: uplata za seminar- priprema za pravosudni ispit). Mogućnost plaćanja u dvije rate.

Početak seminara

Seminar počinje  16. marta 2018. godine i održava se tokom 7 vikenda. Nakon okončanja seminara kandidati dobijaju certifikat o pohađanju seminara. Tačan datum će se naknadno odrediti.

Mjesto održavanja seminara

Seminar će se održavati u prostorijama Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku  (Aleja Konzula –Meljanac bb).

Nakon završetka programa, polaznicima će se izdati certifikat o pohađanju pripremnog edukacijskog programa za polaganje pravosudnog ispita/stručnog upravnog ispita.

Rok za prijavu je 14.03.2018. godine.

Back To Top