skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Edukacija osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik u sklopu UNIGEM projekta

Edukacija Osoblja Internacionalnog Univerziteta Travnik U Sklopu UNIGEM Projekta

Internacionalni univerzitet Travnik nastavio je sa sprovođenjem aktivnosti u sklopu projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) koji predstavlja opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osigura rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice.

Koordinatorica projekta UNIGEM ispred Internacionalnog univerziteta Travnik, Selma Otuzbir-Mecan organizovala je radionicu za akademsko i administrativno osoblje univerziteta u saradnji sa Centrom ženskih prava iz Zenice povodom obilježavanja 8. marta. Predstavnice Centra ženskih prava, Duška Andrić i Meliha Sendić svojim vještinama doprinjele su usvajanju novih znanja kod učesnica radionice koja je imala interaktivan karakter.

Back To Top