skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku svake godine na osnovu Odluke Senata i Upravnog odbora dodjeljuje stipendiju “besplatnog studiranja” učenicima koji su završili od prvog do četvrtog razreda srednju školu odličnim uspjehom.

Cilj stipendija potaknuti mlade ljude na kontinuirano učenje, kao i pružiti mogućnost jednakog školovanja za svu djecu. Konkurs za upis na studij objavljuje se svake godine u mjesecu Junu.

Za više informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030 509-682 ili putem emaila [email protected].

Back To Top