skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan sporazum o saradnji između IUT-a i Centra za napredne tehnologije u Sarajevu

Potpisan Sporazum O Saradnji Između IUT-a I Centra Za Napredne Tehnologije U Sarajevu

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Rajko Kasagić i direktor Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, Ensar Mulaosmanović potpisali su sporazum o saradnji kojim se reguliše poslovna saradnja Univerziteta i JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ u skladu s organizacijom, tehničkim i kadrovskim resursima obje strane.

Ovim sporazumom dogovoreno je organizovanje seminara, konferencija, radionica i okruglih stolova Univerziteta i JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“, te provođenje naučno-istraživačkih projekata za studente I i II ciklusa studija koji se obrazuju u okviru Univerziteta, a sve u skladu s potrebama i mogućnostima JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“.

U sklopu ovog sporazuma Internacionalni univerzitet Travnik će u okviru saradnje pružati pomoć pri realizaciji edukativnih programa za zaposlenike JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ i omogućiti zaposlenicima pristup bibliotečkom fondu, rezultatima projekata i naučnih istraživanja Univerziteta.

Back To Top