skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

OBAVJEŠTENJE O ONLINE NASTAVI

U skladu sa naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.03.2020. godine u kojoj se u tački 1. nalaže kantonalnim kriznim štabovima da u skladu sa procjenom epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, slijede sljedeće obaveze:

Odgovorni nastavnici i saradnici na predmetima moraju obezbijediti nastavni materijal u elektronskoj formi (PDF materijal) u skladu sa Instrukcijom.

Nastavnici i saradnici će kontaktirati studente putem mejlova, a i studenti su dužni da se jave predmetnim nastavnicima/saradnicima.

Studenti imaju obavezu da redovno prate e-materijale i aktivno učestvuju u konsultacijama.

Nastavnici i saradnici su u obavezi da poslove obavljaju od kuće, uz obavezu svakodnevne dostupnosti neposrednom rukovodiocu.

Materijal je potrebno postaviti na predmet na informacioni sistem UISBAX https://iut.uisbax.com/.

 

Back To Top