skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na XXI Međunarodnoj online konferenciji razmatran uticaj pandemije COVID 19 na globalizaciju i svjetske ekonomske tokove

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travnik održana je XXI Međunarodna online konferencija pod nazivom “Utjecaj pandemije COVID 19 na globalizaciju i svjetske ekonomske/pravne/medijske tokove sa osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana”.

Zbog trenutne situacije koja je uzrokovana pojavom pandemije COVID 19 po prvi put konferencija je održana online putem zoom platforme s tim što su dekani fakulteta prisustvovali na Univerzitetu. U skladu s trenutnom situacijom odabrana je i tema konferencije koja je privukla veliki broj učesnika koji su prezentovali veoma zanimljive teme.

Konferencija je organizovana u saradnji akademskim partnerima s Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice, Crna Gora i Univerzitetom Majka Tereza iz Skoplja, Republika Sjeverna Makedonija.

Osnovni cilj konferencije je razmatranje veoma aktuelne problematike koja je poprimila globalne razmjere, a odnosi se na uticaj pandemije COVID19 na globalizaciju i svjetske ekonomske tokove. Važno je da se razmijene naučnoistraživačka i praktična saznanja i iskustva, te uoče i razmatraju problemi koji su uzrokovani pandemijom u cijelom svijetu. Cilj konferencije bio je ponuditi inovativna rješenja za izlazak iz krize sa kojom se suočavaju sve zemlje svijeta.

Na početku konferencije obratio se V.D. rektora prof. dr. Rajko Kasagić koji je istakao da je i pored loše epidemiološke situacije osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik u Travnik uspjelo nastaviti tradiciju održavanja konferencije. Rektor Kasagić je izrazio zadovoljstvo velikim brojem prijavljenih učesnika koji su kroz svoje radove briljantno obradili materiju COVID 19. Na kraju je kazao da će najbolje ocjenjeni radovi biti objavljeni u naučnom časopisu Internacionalnog univerziteta Travnik pod nazivom „Nauka i tehnologija“.

Dekan Ekonomskog fakulteta Travnik, prof. dr. Enes Huseinagić je kazao da je ovo prva konferencija koja se održava bez Akademika, prof. dr. Ibrahima Jusufranića koji je bio osnivač i rektor Internacionanog univerziteta Travnik i koji je preminuo u junu prošle godine. Dekan Huseinagić je istakao da je ovo i prva online konferencija i da je okupila preko 80 autora koji su prezentivali svoje radove iz oblasti ekonomije,  prava i medija. Profesor Huseinagić je kazao kako se nada da će ova konferencija dati inpute, ne samo akademskoj zajednici, već i vladinom sektoru i privredi kako se ponašati nakon okončanja pandemije uzrokane pojavom virusa COVID 19.

Ovaj naučni skup imao je za cilj da odgovori na pitanja da li su mediji bili dovoljno programski, kadrovski, finansijski i misaono spremni za rad i izvještavanje u uslovima pandemije, kazao je dekan Fakulteta za medije i komunikacije Travnik, prof. dr. Nenad Novaković. Rezultati istraživanja profesora, asistenata i studenata Fakulteta za medije i komunikacije Travnik pokazali su da mediji nisu bili dovoljno pripremljeni i spremni za rad i izvještavanje o pandemiji.

Kako je kazao profesor Novaković, medijske kuće, prije svega elektronske, nisu na najbolji način prilagodile svoj programski sadržaj aktuelnim dešavanjima u državi s obzirom da su novinari bili jedini prenosioci informacija u vrijeme kada je građanima bilo ograničeno kretanje u večernjim satima. Novaković je dodao da mediji ni kadrovski nisu bili spremni da prate zdravstveno – socijalnu situaciju koja se događala pa su zbog toga novinari imali povećan broj angažmana, obaveza i na kraju radnih sati. Dekan Novaković je na kraju zaključio da se mediji moraju pripremiti za vremena koja dolaze jer će biti jedan od presudnih faktora u komunikaciji sa građanima i ublažavanju psihološko socijalnih problema nakon završetka pandemije.

Back To Top