skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku

Na osnovu člana 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB ( “Službene novine SBK/KSB” br. 4/13), člana 138. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik i Odluke Senata broj: 01-01-06-01/17, a u skladu sa dobijenom Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB za upisu studenata u akademskoj 2017/2018. godini broj 01-02-474/17 od 26.06.2017. godine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku

r a s p i s u je

                                                        

K O N K U R S/N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2017/2018. godini

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • SAOBRAĆAJ
 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

EKONOMSKI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • FINANSIJE, RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA
 • MARKETING I TRGOVINA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • POSLOVNA EKONOMIJA
 • POSLOVNI MENADŽMENT
 • POSLOVNA INFORMATIKA
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • EKONOMIJA, MENADŽMENT I BIZNIS
 • FINANSIJE , BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA
 • NOVO! – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA – kompletan studij na engleskom jeziku

(program dvostrukih diploma Kaunas fakultet, Vilnius univerzitet, Kaunas, Litvanija & Ekonomski fakultet IUT, BiH)

 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • EKONOMIJA
 • MENADŽMENT
 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING I TRGOVINA
 • PREDUZETNIŠTVO
 • RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

EKOLOŠKI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 40

Vanredni studenti: 30

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • PRIMIJENJENA EKOLOGIJA
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 50

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • OČUVANJE BIODIVERZITETA
 • ODRŽIVI RAZVOJ I OBNOVLJIVI IZBORI ENERGIJE

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 5

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • BIODIVERZITET
 • ODRŽIVI RAZVOJ
 • ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADOVIMA

PRAVNI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 100

Vanredni studenti: 100

Strani studenti: 100

Studijski program:

 • OPĆE PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • GRAĐANSKO PRAVO
 • HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
 • KRIVIČNO PRAVO
 • DRŽAVNI I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

 

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • GRAĐANSKOPRAVNI
 • HISTORIJSKOPRAVNI
 • KRIVIČNOPRAVNI
 • MEĐUNARODNO I JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNOPRAVNI
 • EVROPSKO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 30

Vanredni studenti: 30

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • KOMUNIKACIJE
 • MEDIJI I NOVINARSTVO

 

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • NOVINARSTVO

 

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • MEDIJI
 • KOMUNIKACIJE

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO:
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA:
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA:
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Arhitektura i urbanizam
 • ODSJEK LOGISTIKA:
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU:
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Preduzetnički menadžment
 • Informacioni menadžment
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Logistički menadžment

 

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Građevinski menadžment
 • Arhitektura i urbanizam
 • Hodrookolinski inžinjering
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Proizvodni menadžment
 • Kvalitet i logistika
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Energetski menadžment
 • Poslovni menadžment
 • Industrijski menadžment

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Industrijsko inžinjerstvo i menadžment
 • Mašinske konstrukcije
 • Motori i vozila
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Automatika i elektronika
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
 • Građevinarstvo
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Putevi
 • Geotehnika
 • ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Inžinjerstvo zaštite na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • ODSJEK RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Menadžment u logistici

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 70

Vanredni studenti: 70

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

II CIKLUS (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

III CIKLUS (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomenuti studijski programi bit će organizovani u trogodišnjem (180 ECTS bodova) i četverogodišnjem (240 ECTS bodova) trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

Uslovi upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija.
 • Zvršen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij.
 • Završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija – dodiplomski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ili višoj školi;
 • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih fakulteta;
 • Ovjeren nastavni plan i program ukoliko student prelazi sa drugog fakulteta;
 • Dvije fotografije 6×4;
 • Dokaz o uplati školarine (uplatnica).

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografija (CV);
 • Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6×4.

ZA NOVI PROGRAM II CIKLUSA – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA (koji se realizira u saradnji sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije (rangiran na 401 mjesto najboljih univerziteta od 17.000 u cijelom svijetu);

 

 1. Aplikacijski formular
 2. Zvaničnu, ovjerenu kopiju prethodnog obrazovanja (završen I ciklus – bachelor stepen – univerzitetska diploma) uključujući ocjene (akademski prijepis) potvrđen od zvaničnih organa vlasti sa prijevodom na engleski jezik.
 3. Pasoš i ovjerena kopija prve strane pasoša od strane notara sa prijevodom prve strane na bosanski jezik (prezime, ime, očevo ime).
 4. Dvije novije fotografije – veličine kao za pasoš (3×4)

 

Sve detaljne informacije za novi program II ciklusa možete vidjeti ovdje: https://www.iu-travnik.com/knf/index.html uz direktni kontakt prema Administratoru programa ovdje: https://www.iu-travnik.com/knf/For%20Applicants.html i/ili na telefon 030 509 682 (Administrator programa – Adela Mujinović).

 

Krajnji rok za podnošenje dokumenata za ovaj program II ciklusa: ne manje od 21 kalendarskih dana prije 1.09. (prvog septembra) kalendarske godine prema IUT-u (rok za dostavu dokumenata od strane IUT-a ka VU, uz potvrdu o prijemu na II ciklus (master) studijski program na Internacionalnom univerzitetu Travnik, Travnik, Bosna i Hercegovina je 14 kalendarskih dana prije 01.09. (prvog septembra).

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografija (CV);
 • Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6×4.

Posebne pogodnosti za kandidate:

 • Kandidati koji su sve četiri godine srednje škole završili odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja na I ciklusu studija (redovni studenti)
 • Mogućnost plaćanja školarine u više rata
 • Mogućnost praćenja nastave putem interneta – učenje na daljinu
 • Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 31.08.2017. godine (prvi upisni rok).

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel:             00 387 30 509 682

                   00 387 30 540 586  

Mob:           00 387 61 556 867

Tel/fax – Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010

E-mail: [email protected]                           www.iu-travnik.com

KONKURS PDF                          KONKURS DOC

Back To Top