skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

XII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

TRANZICIJSKI IZAZOVI U BOSNI I HERCEGOVINI I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA PRAVNOG, EKONOMSKOG I KOMUNIKACIJSKOG…

Više

XI Međunarodno savjetovanje

„SAOBRAĆAJNI I EKOLOŠKI PROBLEMI DRŽAVA U TRANZICIJI S ASPEKTA INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU“ 22. i…

Više

X Međunarodna konferencija

''Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije zemalja Jugoistočne Europe u EU sa posebnim osvrtom na…

Više

V MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE “SAVREMENI TRENDOVI U SAOBRAĆAJU, LOGISTICI I EKOLOGIJI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA”

Internacionalni univerzitet Travnik, iz Travnika i Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu su organizovali V…

Više

ZAKLJUČCI I PREPORUKE sa II Međunarodne konferencije održane na Vlašiću

“SAVREMENI EKONOMSKI TRENDOVI ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE SA  POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU” Na održanoj…

Više

Obavještenje

Internacionalni univerzitet Travnik, Ekonomski fakultet organizuje II Međunarodnu konferenciju SAVREMENI EKONOMSKI TRENDOVI U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE…

Više

IV međunarodno savjetovanje -Mobilnost i sigurnost cestvonog prometa

Internacionalni univerzitet Travnik, iz Travnika je organizovao IV Savjetovanje sa međunarodnim učešćem “MOBILNOST I SIGURNOST CESTOVNOG…

Više

II savjetovanje – Ekologija i saobraćaj

Saobraćaj ima značajne efekte na okolinu, od kojih su mnogi štetni. Cilj savjetovanja je okupiti…

Više
Back To Top