skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku nije izdao diplomu 30. februara

Internacionalni Univerzitet Travnik U Travniku Nije Izdao Diplomu 30. Februara

Tragom objave kopije navodne diplome Patrika Šegote, voditelja Gradskih groblja Zagrebačkog holdinga, na stranici 365 doza korupcije na Facebooku i na drugim portalima u Bosni i Hercegovini  i regiji, iz koje proizlazi da mu je diploma izdata na nepostojeći datum 30. februara 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i objektivnoj praksi odgovarajućeg i pravovremenog informisanja javnosti, Internacionlani univerzitet Travnik ovim putem demantuje da je diploma izdata 30. februara, kako su objavili pojedini portali i stranice na društvenim mrežama.

Usporedbom originalnog dokumenta i onoga koji je netko postavio na društvene mreže, diploma se razlikuju u puno detalja, a ponajprije u bitnome – lični podaci, datum izdavanja dokumenta, broj pod kojim je diploma evidentirana, potpisnici dokumenta.  Diploma o stečenom akademskom zvanju Magistar ekonomije je izdata 10.10.2015. godine pod brojem 88/15, a potpisnik diplome je prof. dr. sc. Nikola Kuvačić, a ne prof. dr. Dragan Golijan.

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku će poduzeti sve zakonske mjere i radnje kako bi se utvrdilo ko je sačinio i falsifikovao diplomu sa neistinim podacima i datumima. U prilogu objavljujemo kopiju originalne diplome koja je izdata na Ekonomskom fakultetu Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku.

Back To Top