DOGOVOR O SARADNJI INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK I UNIVERZITETA REZEKNE IZ LATVIJE

U  skladu sa planiranim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkih ciljeva, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je usmjeren, pored regionalne, i saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije.  Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u srijedu, 25.3.2015.g.…

Pročitaj više

DOGOVOR O SARADNJI INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK I UNIVERZITETA POLITEHNIKA IZ RUMUNIJE

Uspješno realizirajući saradnju sa Univerzitetima od višestoljetne uobličenosti i akademske prijemčivosti iz Evropske unije, Internacionalni univerzitet Travnik je realizirao pretpostavke buduće saradnje sa Univerzitetom Politehnika iz Bukurešta, Rumunija, koji kao visokoškolska instuticija egzistira od 1816.g. Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim…

Pročitaj više

Memorandum o razumijevanju Internacionalnog univerziteta Travnik i Evropskog koledža Kosovo

"U skladu sa planiranim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkih ciljeva, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je usmjeren, pored već postojećih i realiziranih dogovora o saradnji sa univerzitetima iz svijeta i regionalnoj saradnji.   Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim…

Pročitaj više

X. INTERNATIONAL CONFERENCE “LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE INTEGRATION PROCESS OF SOUTHEAST EUROPE TO THE EU WITH SPECIAL EMPHASIS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA

  International University Travnik from Travnik has successfully organized the X. International Conference "LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE INTEGRATION PROCESS OF SOUTHEAST EUROPE TO THE EU WITH SPECIAL EMPHASIS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA". The conference was held on 18…

Pročitaj više

Deseta Međunarodna konferencija “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije zemalja Jugoistočne europe u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”

Internacionalni univerzitet Travnik iz Travnika uspješno je organizovao X. Međunarodnu konferenciju “PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI PROCESA INTEGRACIJE ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE U EU SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU ”. Konferencija je održana 18. i 19. decembra 2014. godine u…

Pročitaj više