INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Pomoć

O sistemu UNISIS

Svaki sistemje podložan je zastarijevanju i neminovno se vremenom mora mijenjati i nadograđivati, tako je i sa univerzitetskim sistemom IUT. Univerzitetski informacioni sistem IUT-a, pod imenom UNISIS, konstantno se nadograđuje i sada se sastoji iz više komponenti (nekada je sve bilo integrisano u portal univerziteta). Komponente sistema su:
- Desktop aplikacije kroz koju osoblje univerziteta unosi sve bitne podatke o studentima, predavačima i sl.
- Web aplikacija za učenje na daljinu DL-Web
- Video aplikacija za snimanje video sadržaja.
- Web portal univerziteta
- Web portal unije studenata
- Alumni Web portal

Nakon što je izvršeno razdvajanje sistema za učenje na daljinu i Web portala univerziteta studentima i predavačima je obezbijeđeno lakše pronalaženje sadržaja koji su prije bili prenatrpani. Na ovome Web portalu, portalu univerziteta se sada mogu naći informacije o univerzitetu, dešavanjima na univerzitetu i bitnim događajima a svo školsko gradivo se sada može pronaći na DL-Web portalu za učenje na dlajinu.

Studenmti sada više nemaju potrebu da se prijavljuju na portal univerziteta. Studenti sve potrebne sadržaje od video predavanja do chata i foruma mogu naći na DL-Web portalu. Na DL-Web portalu se nalaze i smjernice za korištenje novog portala.

Razvojni tim UNISIS portala Vam želi ugodan radi i studiranje korištenjem novog sistema