INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

International University Travnik is University of the week in the magazine „Leaders Times“, Great Britain

ibrahim jusufranic

 

European Business Assembly with the residence in Oxford, Great Britain this week presentatation of the succesful ones has directed towards the promotion of the International University Travnik from Travnik, Bosnia and Herzegovina, led by Academician, Prof. Dr Ibrahim Jusufranić, with the slogan: ”We present the best! The best present their country!”

ibrahim jusufranic1 1  ibrahim jusufranic2

downlodad PDF

 

Memorandum of Understanding between the International University Travnik and The University of Georgia from Tbilisi, Georgia

UG IUT MoU

The International University Travnik continues development of the academic internationalization of the teaching and scientific research objectives also within the realized and signed Memorandum of Understanding with the University of Georgia from Tbilisi, Georgia as of 29.11.2017

The international scientific cooperation will be shaped through the implementation of joint research cooperation of scientific interest to both sides; exchange of experience between the Faculty members; exchange of publications and books, along with other scientific literature; exchange of academic staff and students as well as the joint organization of scientific events, with the realization of adjusted activities within future joint scientific-research projects.

On behalf of the International University Travnik, the Memorandum of understanding was signed by Academician, Prof. Dr. Ibrahim Jusufranić and on behalf The University of Georgia it has been signed by both, rector of the University, Prof Dr. Konstantine Topuria and president of the University, Prof. Dr. Giuli Alasania and just after its signing, both universities has approached to the initiative of the implementation of agreed methodological guidelines, through authorized representatives of both sides.

Studenti Saobraćajnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik prisustvovali simulaciji saobraćajne nezgode

prakticna nastava

 

Dekan Saobraćajnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Sinan Alispahić i prof. dr. Tihomir Đurić, organizovali su za studente Saobraćajnog fakulteta IUT-a, neposredni terenski oblik praktične nastave iz ekspertize saobraćajnih nezgoda.

Studenti su imali priliku prisustvovati simulaciji saobraćajne nezgode te saznati kako i na koji način se vrši uviđaj. Prema riječima dekana Saobraćajnog fakulteta IUT-a, prof. dr. Sinana Alispahića, studenti su praktično znanje koje su stekli tokom predavanja provjerili kroz praktičnu nastavu u realnim uvjetima i vremenu. Studenti su aktivno učestvovali u vršenju uviđaja skicirajući sliku i mjereći određene parametre.

Praktična nastava je organizovana u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjim poslova SBK-a čiji je službenik, Azmir Kozar, prenio svoja praktična znanja studentima kako bi stekli što kvalitetnije obrazovanje. Student četvrte godine Saobraćajnog fakulteta IUT-a, Irfan Zec, kazao je da su na početku uviđaja prvo odredili početnu tačku mjerenja, zatim fiksnu tačku mjerenja, a onda su uočili zaustavni put kočenja i gdje je ostvaren kontakt vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi. Nakon toga su izradili skicu, napravili foto dokumentaciju i uzeli podatke od učesnika u saobraćajnoj nezgodi. Studenti su na kraju praktične nastave napisali konačan uviđaj koji su realizirali.   

Unutar svakodnevne praktične primjene teoretskih pretpostavki sveukupne nastave, Saobraćajni fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik, neprestano radi na usavršavanju itekako važnih praktičnih znanja budućih inženjera saobraćaja.

24209845 10212142880541656 647695800 o

24282000 10212142883301725 1991188935 o

24321915 10212142883941741 1220187397 o

24322002 10212142884621758 25295331 o

24463188 10212142890021893 395148892 o

24322034 10212142890421903 1326577924 o

24463043 10212142880781662 1557032282 o

24463163 10212142874221498 771585176 o

24474715 10212142881181672 1148334812 o

24463462 10212142884301750 1210059025 o

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Tehničkog univerziteta Varna iz Varne, Bugarska i Internacionalnog univerziteta Travnik

TUV IUT MoU

U skladu sa planiranim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkog procesa unutar Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku usmjerenog svjetskim akademskim tokovima, naš Univerzitet predstavlja primjer razvijanja saradnje sa Univerzitetima iz cijelog svijeta. Kao još jedan primjer navedenom, je i Memorandum o razumijevanju koji je potpisan 21.11.2017.g. između IUT-a i državnog, Tehničkog univerziteta Varna iz Varne, Bugarska. Memorandum je u ime Internacionalnog univerziteta Travnik potpisao Akademik, rektor, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić, a u u ime Tehničkog univerziteta Varna, rektor, Prof.dr. ing. Rosen Vasilev.

Značaj saradnje sa univerzitetom iz Bugarske koji ove godine obilježava 55 godina se vidi u činjenici da će navedeno doprinijeti daljnjem unaprjeđenju planiranih aktivnosti unutar povezivanja tehničkih organizacionih jedinica IUT-a sa sličnim fakultetima u okviru TUV-a.

Navedeni prvi korak u realizaciji dugogodišnje planirane saradnje naših Univerzitetá, uobličenog Memorandumom o razumijevanju, će biti realiziran u narednih pet godina sa planom proširenja i na duži period, u skladu sa planovima i potrebama oba Univerziteta i koji je uobličen u sloganu Internacionalnog Univerziteta Travnik: „Za život prepun mogućnosti“ usmjeren unaprjeđenju nastavno – naučno – istraživačkog procesa naših Univerzitetá, ali i šire društvene zajednice, kroz daljnje jačanje privrednih, ali i društvenih veza prijateljskih zemalja - Bosne i Hercegovine i Bugarske.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

International university Travnik signed Memorandum of understanding with Technical University of Varna, from Varna Bulgaria

TUV IUT MoU

In accordance with the objectives of the planned teaching-scientific process and the further development of teaching and scientific research process within the International University Travnik focused towards international academic trends, our University is an example of the development of cooperation with universities from all around the world. As one more example of mentioned is the signed Memorandum of understanding on 21.11.2017 between IUT and state Technical University of Varna from Varna, Bulgaria. Memorandum was signed by, in behalf of International University Travnik, Academician, Rector, Prof. Dr Ibrahim Jusufranić, and in behalf Technical University of Varna, by Rector, Prof. Dr, eng. Rosen Vasilev.

The importance of cooperation with University from Bulgaria which celebrates 55 years since establishment is visible in the fact that mentioned will contribute further improvement planned activities within connecting of technical organizational units from IUT with similar faculties within the farme of TUV.

Mentioned first step in the realization of the planned long-term cooperation between our universities, framed by the Memorandum of Understanding, will be realized in the next five years with plans for expansion for a longer period, in accordance with the plans and needs of both universities and which is encapsulated in the slogan of the International University of Travnik "For the life full of possibilities“, directed towards improvement of teaching - scientific - research process of our universities, but also the wider community, through further strengthening of economic connections as well as social kind, of friendly countries - Bosnia and Herzegovina and Bulgaria.

 

 

PR office

International University of Travnik

Travnik, Bosnia and Herzegovina

http://www.iu-travnik.com