INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Postdiplomski studij - Fakultet politehničkih nauka

Fakultet politehničkih nauka

Studijski programi su:
 • odsjek Mašinstvo
 • odsjek Elektrotehnika
 • odsjek Građevinarstvo i arhitektura
 • odsjek Logistika
 • odsjek Sigurnost i zaštita na radu
 • odsjek Inžinjerijski menadžment

 Potrebni dokumenti za upis na postdiplomski studij:

 • diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa fakulteta na kojem su završili dodiplomski studij
 • uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena ostvarenim tokom dodiplomskog studija
 • dokaz o poznavnju jednog stranog jezika (uvjerenje , potvrda)
 • uvjerenje o državljanstvu (ne strije od šest mjeseci)
 • rodni list (ne striji od šest mjeseci)
 • ljekarsko uvjerenje (dostavlja se nakon upisa)
 • dvije fotografije 6 x 4

Pravo upisa imaju i kandidati koji ispunjavaju sljedeće kriterije :

 • završen dodiplomski studij prema modelu 3 + 2 ili 4 + 1 na fakultetima srodnog usmjerenja
 • ostvarena prosječna ocjena u toku dodiplomskog studija minimlno 7,5 ili niže uz preporuku najmanje jednog univerzitetskog profesora
 • poznavanje jednog stranog jezika