INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Doktorski studij - Fakultet politehničkih nauka

Fakultet politehničkih nauka

III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
 • odsjek Mašinstvo
 • odsjek Elektrotehnika
 • odsjek Arhitektura i urbanizam
 • odsjek Računarstvo i informatika
 • odsjek Građevinarstvo
 • odsjek Sigurnost i zaštita na radu
 • odsjek Inžinjerijski menadžment

Potrebni dokumenti za upis

 • Obrasci - popunjeni
 • CV
 • Lista publikacija
 • Prepis ocjena sa dodiplomskog i postdiplomskog studija
 • Preporuke dva univerzitetska profesora
 • Kratak nacrt - okvirni prijedlog interesa istraživanja
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Dvije fotografije 4x6
 • Objavljena dva naučna rada (kopije)
 • Ovjerena kopija diplome o naučnom zvanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)