INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Predavanja i vježbe - Teorija medija i javnosti

Obavještavaju se redovni i vanredni studenti Fakulteta za medije i komunikacije da će se predavanje i vježbe  iz predmeta "Teorija medija i javnosti" održati u srijedu 20.03.2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Asistent Sabahudin Hadžialić

Predavanja i vježbe- Mediji, politika, demokratija

Obavještavaju se redovni i vanredni studenti Fakulteta za medije i komunikacije da će se predavanje i vježbe  iz predmeta "Mediji, politika, demokratija" održati u utorak 19.03.2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Asistent Sabahudin Hadžialić

Upis ocjena

Obavještavaju se redovni i vanredni  studenti da će se upis ocjena iz nastavnih predmeta Uvod u ekonomiju i Osnove ekonomije održati 12.03.2013. u 12:30h.

Predavanja i vježbe - Teorija medija i javnosti

 

Obavještavaju se redovni i vanredni studenti Fakulteta za medije i komunikacije da će se predavanje i vježbe  iz predmeta "Teorija medija i javnosti" (II semestar) održati u srijedu 13.03.2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Asistent Sabahudin Hadžialić

 

Predavanja i vježbe- Mediji, politika, demokratija

 

Obavještavaju se redovni i vanredni studenti Fakulteta za medije i komunikacije da će se predavanje i vježbe  iz predmeta "Mediji, politika, demokratija" (IV semestar) održati u utorak 12.03.2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Asistent Sabahudin Hadžialić