INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Evropskog univerziteta- Republika Makedonija

IUT EURM 2017

Nastavljajući daljnji razvoj neposrednih akademskih odnosa sa univerzitetima iz regije Zapadnog Balkana, a na osnovu strateške internacionalizacije usmjerene nastavno-naučno istraživačkim ciljevima Rektora IUT-a, Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, koje, u skladu sa zaključcima Senata IUT-a, svoje daljnje metodološko uobličavanje dobijaju i unutar potpisanog Memoranduma o razumijevanju sa Evropskim univerzitetom-Republika Makedonija  iz Skopja, Makedonija od 17.07.2017.g.

U ime visokoškolske ustanove  Evropskog univerziteta - Republika Makedonija, Memorandum je potpisala Rektorica, Prof. dr. Lidija Naumovska a u ime IUT-a svoj potpis na ovaj dokument je stavio i Akademik, Rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić.

Međunarodna naučna saradnja će biti uobličena kroz realizaciju zajedničke naučno-istraživačke saradnje od interesa za obje strane; razmjenu iskustava između fakulteta, članica oba univerziteta; razmjenom publikacija i knjiga, zajedno sa ostalom naučnom literaturom; razmjenom akademskog osoblja i studenata kao i zajedničkom organizacijom naučnih događaja.

Detaljnije, univerziteti su izrazili svoju saglasnost za organiziranje i razvoj oblika zajedničke saradnje, unutar dostupnih pravnih okvira u sljedećim područjima:

- Prvi ciklus (dodiplomski), specijalistički, drugi ciklus (postdiplomski) I treći ciklus (doktorski) studijski programi;

-  Zajednički studijski programi  i studijski programi dvostrukih diploma;

- Zajednički rad na stručnim i naučnim projektima, zajedničko učešće na savjetovanjima, radionicama i drugim stručnim i akademskim sastancima organiziranim od strane univerziteta;

- Organizacija i učestvovanje na istraživačkim konferencijama, simpozijima i seminarima, po pozivu uključenih strana

- Razmjena profesora i asistenata, i zajednička razmjena studenata prvog ciklusa (dodiplomski), specijalistički, drugi ciklus (postdipomski) i treći ciklus (doktorski) studijski programi.

- Istraživanje i stručni rad sa studentima unutar postojećih institucija

- Razmjena iskustava unutar organizacije obrazovnog i naučnog rada;

- Razmjena iskustava i informacija koje se odnose na studijske programe i nastavnom planu i program unutar nastavne medotologije i tehnika koje se apliciraju na process učenja.

- Razmjena tehničke i naučne literature, prvenstveno knjiga, master teza i doktorskih disertacija odbranjenih na obje institucije;

- Saradnja stručnih službi obje institucije;

- Saradnja studentskih organizacija obje institucije

- realizaciju drugih ciljeva i zadataka koji proizlaze iz samog karaktera obrazovnih i naučnih institucija;

Sve navedene aktivnosti će biti uobličene kroz definiranje godišnjeg akcionog plana koji će uključiti trenutne module i polja saradnje sa ciljem usmjeravanja odgovornosti svake institucije prema implementaciji planiranih projekata i akademskih aktivnosti od zajedničkog interesa.

Napomena: Na ovom linku se može pročitati informacija objavljena o zajednickoj saradnji naših univerziteta na stranici uglednih makedonskih novina VEČER od 18.8.2017.g.

za postaviti na stranicu vijesti

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik 

Travnik 

Bosna i Hercegovina 

http://www.iu-travnik.com/bs/