INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Obavještenje - Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u petak, 26.01.2018.godine u 13:00 h, kandidat Tarik Talić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E


Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u  petak, 26.01.2018.godine u 13:00 h, kandidat  Tarik Talić će javno braniti magistarski rad na temu:

Informatičke tehnologije u funkciji kvaliteta procesa postavljanja elektroinstalacija“

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.