INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

O B A V J E Š T E NJ E - 18. maja 2017. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Tešić Mirka

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK

 

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekološkom fakultetu Travnik, u četvrtak, 18. maja 2017. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Tešić Mirka, MA na temu:

UPRAVLJANJE OTPADOM U OKVIRU EKOLOŠKE BEZBJEDNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA GRADIŠKE, SA TEŽIŠTEM NA MPP “LIVNICA TEŠIĆ” D. O. O

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.