INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Obavještenje - odbrana magistarskog rada kandidata Damira Bradarića 05.05.2017.godine u 14:00 sati

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E


Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 05.05.2017. godine u 14:00h, kandidat  Damir Bradarić će javno braniti magistarski rad na temu:

“TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA U BIH PREMA POSTOJEĆIM PROPISIMA I PRAKSI -FORMALNI ILI SVRSISHODNI”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.