INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Obavještenje - odbrana magistarskog rada 17.03.2017.godine - Leo Ivanjko

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E


Na Ekonomskom fakultetu Travnik, u petak, 17.03.2017. godine u 13:00h, kandidat

 Leo Ivanjko će javno braniti magistarski rad na temu:

„EKONOMSKI I PRAVNI ASPEKTI OSIGURANJA MENAĐERA“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup javnoj odbrani je slobodan.