INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Dekan Fakulteta za detektive i kriminalistiku Evropskog univerziteta, Republika Makedonija, Prof. Dr. Atanas Kozarev održao predavanje studentima Internacionalnog univerziteta Travnik

IUT EURM1U Amfiteatru Internacionalnog univerziteta Travnik u srijedu, 22.11.2017.g. sa početkom u 12:00 sati Dekan Fakulteta za detektive i kriminalistiku EURM-a, Prof. Dr. Atanas Kozarev je održao predavanje studentima IUT na temu: „Informaciona bezbjednost i savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje“, u okviru Erasmus+ mobilnosti, programa EU.

Predavanje je trajalo osam akademskih časova, uz odgovarajuće pauze. Studenti su bili veoma zainteresovani za ovu vrlo aktuelnu temu.

IUT EUR3Između Internacionalnog univerzitet Travnik i Evropskog univerziteta - Republika Makedonija iz Skopja,  je nedavno potpisan Memoranduma o razumijevanju i Inter-institucionalnog ugovora Erasmus+ mobilnosti.

IUT EURM2Značaj navedenih predavanja uvaženog Dekana je da smo u XXI vijeku suočeni kako sa prijetnjama informacijske bezbjednosti tako i sa interakcijom različitih naučnih disciplina unutar informacijskih tehnologija. Internacionalni univerzitet Travnik i na ovaj način doprinosi razumijevanju kreacije društva znanja na području Bosne i Hercegovine – vlastitim primjerom unaprijeđenja inovacija, inspiracija i interakcija i preko ovakvih oblika akademskih predavanja gostiju iz inostranstva.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/