INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

GOST PREDAVAČ...EVROPSKI UNIVERZITET – REPUBLIKA MAKEDONIJA, Skopje, Republika Makedonija

Sa ciljem realizacije planiranih aktivnosti unaprjeđenja saradnje na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju i Inter-institucionalnog ugovora Erasmus+ mobilnosti između Internacionalnog univerzitet Travnik i Evropskog univerziteta - Republika Makedonija iz Skopja, Republika Makedonija u srijedu, 22.11.2017.g. sa početkom u 12:00 sati u Amfiteatru 1 IUT-a će Dekan Fakulteta za detektive i kriminalističke nauke EURM-a, Prof. Dr. Atanas Kozarev održati predavanje na temu:

„Informaciona bezbjednost i savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje“

Predavanje traje tri akademska časa, uz odgovarajuće pauze.

Predavanje je otvoreno za sve studente Internacionalnog univerziteta Travnik, kao i goste.

Atanas KozarevProf. Dr. Atanas Kozarev je doktor pravnih nauka, uz specijalizaciju unutar područja kriminalističkih nauka. Dekan je Fakulteta za detektive i kriminalističke nauke EURM-a, dok je od 1994 do 2008.g. bio zaposlen na raznim pozicijama unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Makedonije. Realizirao je mnoštvo značajnih projekata na državnom nivou unutar sistema bezbjednosti, dok je, pored objave nekoliko naučnih i stručnih knjiga i udžbenika, također i recenzent naučnih i stručnih radova, kao i knjiga drugih autora. Objavio je 40 radova u relevantnim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima (Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Poljska, Bugarska i Hrvatska). Član je uredništava, programskih savjeta, naučnih odbora u zemlji i inostranstvu. Također je član i Programskog odbora XVI Međunarodne konferencije IUT-a koja će biti održana 15.12. i 16.12.2017.g.

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/