INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

XVI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - DRUGA OBAVIJEST

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK I

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK

  organizuju u saradnji sa akademskim partnerom

 

NAHIČEVAN UNIVERZITETOM IZ NAHIČEVANA, AZERBEJDŽAN

XVI Međunarodnu konferenciju

EKONOMSKO/ PRAVNO/ KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI

  1. - 16. decembar 2017. godine

Travnik, Hotel Pahuljica, Vlašić

Bosna i Hercegovina

Download:     LATINICA       ĆIRILICA     ENGLESKI