INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Promocija doktoranata, magistranata i diplomanata na Internacionalnom univerzitetu Travnik

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik je u subotu, 14.10.2017. godine upriličena dodjela diploma svršenim studentima akademskih studija.Promocija 1 IUTUz prisustvo sada već naših akademskih kolega, svršenih studenata i njihovih najbližih, kao i gostiju IUT-a, u predivnoj atmosferi, kroz isprepletenost muzike, riječi i znalačke prezentacije znanja i umijeća pojavnosti predstavljanja našeg Univerziteta široj javnosti, dodijeljene su odgovarajuće diplome za 7 doktoranata, 53 magistranta i 431 diplomant, svršenih studenata fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik.

Promocija 2 IUTStudenti sa najboljim prosjekom uz ostvarenje izvanrednog znanja na IUT-u su:

  • Ekološki fakultet- Maja Smailkadić Salkić;
  • Pravni fakultet – Arnad Biković;
  • Ekonomski fakultet – Lejla Zukić;
  • Fakultet za medije i komunikacije – Loreno Laštro;

Saobraćajni fakultet – Nedžmina Delibašić koja  se i obratila u ime prisutnih kolega pročitavši i Svečanu zakletvu svih studenata i studentica IUT-a

studenti generacije IUT PromocijaPromovišući svršene doktorante, Rektor IUT-a akademik, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, između ostalog, naglasio, obrativši se i prisutnim diplomantima i magistrantima:

“Diploma koju vam danas uručujemo je potvrda vašeg znanja, razvijenih vještina, ali i stručnosti koja je usmjerena ka vašem daljnjem poslovnom i životnom napretku, ali isto tako i doprinos Internacionalnog univerziteta u razvoju našeg društva, i naše Bosne i Hercegovine. Na vama, a i na nama je da dokažemo koliko smo dobri – a tu računamo na naš najvrjedniji resurs, na proizvod  IUT-a – na naše diplomante, magistrante i doktorante. Zato je na vama velika odgovornost. Mi ćemo se odavde truditi da se naš brend razvija i podrži uspjesima i kvalitetom, da ga ponosno nosite i da budete ponosni što ste završili fakultet upravo ovdje na IUT-u, kao što ćemo i mi biti ponosni na sve vas. “

Promocija 3 IUTInternacionalni univerzitet Travnik je ove subote, 14.10.2017.g. promovisao  petu generaciju doktoranta, sedmu generaciju magistara i diplomanata.

Promocija 4 IUTDiplome Internacionalnog univerzitetaTravnik su rezultat napornog rada i saradnje pod neprestanim budnim okom i vođstvom predavača i saradnika što je garancija, kako uspjeha naših svršenih studenata i studentica, tako i bosanskohercegovačkog, ali i društva šire regije u kojem naši svršeni studenti nastavljaju živjeti i raditi.

Promocija 5 IUT     Promocija 6 IUT

Diplome IUT-a su potvrda znanja i stručnosti naših diplomanata, magistranata i doktoranata koje su usmjerene daljnjem poslovnom i životnom napretku, ali isto tako i doprinos našeg Univerziteta u razvoju društva i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Promocija 7 IUTJedna od strateških smjernica Internacionalnog univerzitetaTravnik je osigurati modernu, kreativnu i stručnu koncepciju izvođenja akademsko – obrazovnog programa. To je suština integrisanog obrazovanja – znanje, vještine i kompetencije iz raznih područja što studentima omogućava osposobljavanje u profesiji za koju su svršeni student školovani.

Promocija 8 IUT     Promocija 9 IUT

Današnje dinamično poslovno okruženje zahtijeva stručnjake koji su u stanju pratiti promjene. Takvo obrazovanje potencijalnim poslodavcima omogućava zapošljavanje studenata koji su kompetentni, sa osposobljenošću da rade odmah poslije diplomiranja. Internacionalni univerzitet Travnik je i ovogodišnjom promocijom pokazao, ali i dokazao da obrazuje stručnjake koji mogu odmah efikasno i efektivno raditi unutar oblasti za koje su se školovali.

Promocija 10 IUT     Promocija 11 IUT

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku osigurava najviši obrazovni standard, a kao rezultat toga je da većinu diplomiranih studenata očekuje zaposlenje nakon diplomiranja kao i da su aktivno uključeni u privredne i društvene tokove naše zemlje.

Promocija 12 IUT     Promocija 13 IUT

Ono što je itekako značajno je da su diplomirani studenti IUT-a izuzetno važan kapital i da su osposobljeni za vođenje najsloženijih zadataka iz oblasti iz koje se obrazuju u okviru Internacionalnog univerziteta Travnik koji neprestano, unutar daljeg, strateškog razvoja, podstiče potrebu da svršeni studenti ostanu na našem prostoru i doprinesu direktnom razvoju našeg društva u cjelini, kako bi što prije izašlo iz privredne recesije i došlo u red razvijenih zemalja.

Promocija 14 IUT     Promocija 15 IUT

Postavši dijelom istorije Internacionalnog univerziteta Travnik, naši svršeni diplomanti, magistranti i doktoranti nastavljaju dalje, osposobljeni idući u susret scilama i haribdama cjeloživotnog učenja, rada i kohabitacije unutar društva kojem donose upravo kvalitet stečenog naučnog znanja sa našeg Univerziteta, a u skladu sa sloganom“Za život prepun mogućnosti”.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/