INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Predavanja na postdiplomskom studiju i Erasmus+ mobilnost u Kaunasu, Litvanija, oktobar 2017.g.

Da Internacionalni univerzitet Travnik svojim međunarodnim aktivnostima već duže vrijeme prevazilazi okvire edukacijskog procesa unutar visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, pokazuje i nedavni boravak Doc.dr. Sabahudina Hadžialića, profesora našeg univerziteta na Kaunas fakultetu, Vilnius univerziteta u Kaunasu, Litvanija u periodu 8.10 – 14.10.2017.g.

Naime, u okviru Erasmus+ mobilnosti, u Kaunasu je, zajedno sa našim profesorom, Koordinatorom za međunarodne odnose IUT-a,  boravila i Viša asistentica, Koordinator razmjene studenata IUT-a, Almedina Hatarić, doktorand susrevši se i razmijenivši iskustva sa kolegicom Livijom Grikietis uspješno preuzimajući pozitivna iskustva rada sa studentima unutar Erasmus+ mobilnosti pri univerzitetu koji je rangiran među 400 najboljih u svijetu.

Kaunas october 1 2017      Kaunas october 2 2017

Tokom boravka u Litvaniji je realiziran i susret u Vilniusu, sa našim studentima Lejlom Šoto sa Saobraćajnog fakulteta i Zahidom Varupom sa Ekonomskog fakulteta IUT-a koji borave na KSU univerzitetu u Vilniusu, Litvanija tokom zimskog semestra unutar Erasmus+ mobilnosti kako bi se i na taj način dala podrška naporima ne samo studentima koji borave na univerzitetima u EU već i inicirala usmjerenja novih studenata koji, kroz razvijanje vlastitih vještina i uz odlične ocjene tokom studija mogu nastaviti njihovim putem i biti novi ambasadori ne samo IUT-a i Srednjobosanskog kantona, već i cijele Bosne i Hercegovine.

Kaunas october 6 2017No, iako je profesor Hadžialić održao predavanje u okviru Erasmus+ mobilnosti sa temom „INTERKULTURALNA KOMUNIKCIJA“, sastavši se i razgovarajući o konkretnim modalitetima saradnje unutar Erasmus+ mobilnosti u budućnosti sa Zamjenicom dekana za međunarodne odnose Kaunas fakulteta, Prof. Dr. Jadvygom Kruminiene, boravak profesora Hadžialića je imao još jedan fokus, itekako vrijedan naglašavanja kada je Internacionalni univerzitet Travnik u pitanju.

Kaunas october 4 2017Profesor Fakulteta za medije i komunikacije IUT-a, Doc.dr. Sabahudin Hadžialić od ove jeseni je i imenovani profesor pri postdiplomskom (master) studiju u I i II semestru pri Kaunas fakulteta. Moramo naglasiti da je ovo, pored već njegovog kontinuiranog vođenja (od akademske 2015/2016.g.) modula „MEDIJSKA ETIKA U PROFESIONALNOM NOVINARSTVU“ pri Komunikacijskom fakultetu, UNINETTUNO univerziteta iz Rima, Italija itekako bitna smjernica za naše mlade doktorande kako bi nastavili putevima naših obrazovnih utjelovljenja.

Kaunas october 3 2017Dakle, privatni univerziteti u Bosni i Hercegovini imaju problema kada je pitanje saradnje sa državnim univerzitetima, ali nikakvih problema nemaju kada je u pitanju saradnja sa državnim, visoko rangiranim univerzitetima u Evropskoj uniji.

Kaunas october 5 2017Tokom boravka u Litvaniji profesor Hadžialić je svakodnevno imao interaktivna predavanja sa studentima iz Italije, Gruzije i Kazakhstana koji su odabrali Izborni predmet „UMJETNOST KOMUNIKACIJE“ upravo kod njega. Drugi predmet, koji će studenti moći odabrati kao izborni predmet, je „MEĐUNARODNI ODNOSI SA JAVNOŠĆU I UMJETNOST“ i on se realizira u II semestru 1,5 godišnjeg postdiplomskog, master studija „MENADŽMENT UMJETNOSTI“ pri Kaunas fakultetu, Vilnius univerziteta u Litvaniji. Dio predavanja je realiziran u učionici tokom cjelodnevnih predavanja, a manji dio će biti realiziran online, preko tzv. distance learning (učenja na daljinu).

Kaunas october 8 2017Veoma interesantna informacija je da je tokom jednog od njegovih predavanja Prof. Hadžialić imao prisutne i tzv. outsiders, dvije kolegice profesorice, koje borave u studijskoj posjeti Vilnius univerzitetu iz Fontys univerziteta primijenjenih nauka iz Ajndhovena, Holandija. Primivši, uz zahvalnost prema kolegicama, pohvale za način prezentacije i interaktivnu komunikaciju sa studentima tokom predavanja, po završetku predavanja, naš profesor je obavio i razgovore sa profesoricama  predavačima sa Međunarodne poslovne škole Fontys iz Venla, Holandija, Bianca te Lindert i Esther Van Der Burgt o  mogućoj budućoj saradnji sa ovom Međunarodnom poslovnom školom i  univerzitetom u cjelini ne samo na području Erasmus+ mobilnosti, već i unutar drugih oblika akademske i naučno-istraživačke saradnje.

Kaunas october 11 2017     Kaunas october 10 2017

Način realizacije i komunikacije sa studentima iz Evrope i svijeta koji naš profesor realizira tokom zimskog semestra potvrđuje još jednom kako naši obrazovni kadrovi, predavači sa razvijenim vještinama unutar kreiranja univerziteta koji spaja znanje, vještine i umijeća, mogu predavati na prestižnim univerzitetima Evropske unije.

Conditio sine qua non pojavnosti profesora ovakvog ranga se nalazi u jednostavnom sloganu „Za život prepun mogućnosti“ koji svi studenti, bez obzira koji ciklus studija biraju na našem univerzitetu, dobijaju kao nadgradnju vlastitog, stečenog znanja i vještina unutar realizacije visokoškolskog obrazovanja pri Internacionalnom univerzitetu Travnik.

Kaunas october 12 2017

Tokom svog boravka u Kaunasu, prof. Hadžialić se sastao sa kolegicom sa postdiplomskog studija MENADŽMENT UMJETNOSTI, Doc.dr. Aiste Urboniene i v.d. direktorom Instituta za ekonomiju, finansije i menadžment KnF_VU, Dr. Giedriusom Romeikom. Razgovor je bio fokusiran na modalitete nastavka saradnja na programu dvostrukih diploma pri postidplomskom studiju MARKETING I MENADŽMENT TRGOVINE koji od 2017/18 akademske godine zajedno realiziraju Kaunas fakultet, Vilnius univerziteta i Ekonomski fakultet IUT-a.

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/