INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Profesor Ekološkog fakulteta IUT-a, doc. dr. sc. Mirano Jupić Održao stručno predavanje na XV Međunarodnom sajmu Ekologije Ekobis 2017 u Bihaću

Na poziv organizatora i Privredne komore USK-a, doc. dr. Mirano Jupić profesor Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, je bio učesnik i predavač tokom panel diskusije na XV Međunarodnom sajmu Ekologije Ekobis 2017 u Bihaću, na temu: Parametri monitoringa vodnog potencijala. U sali ispunjenoj skoro do posljednjeg mjesta, uz predstavljanje teme na engleskom i bosanskom jeziku, te aktivnu interakciju realiziranu kroz postavljanje pitanja od strane prisutnih experata,  akademskog osoblja Bihaćkog univerziteta, te gostiju sajma, Dr. Jupić, ovlašteni Expert iz Ekologije, certificiran od strane Federalnog Ministarstva Okoliša, je objasnio koji su to faktori, koji dovode do zagađenja vode, ukazavši na pozitivne stvari monitoringa vodnog potencijala, značaj teme za buduće istraživanje i sudske expertize u slučaju zagađenja, te prezentirao expertizu monitoringa rijeke Bosne i Lašve.

mirano jupic 2017www.jelah.info

Fokus sajma u Bihaću je bila tematika koja se bavi problematikom Energetske Efikasnosti i Otpadnim vodama. Pored predavača iz Bosne i Hercegovine, na sajmu su bili u učesnici iz: Švicarske, Austrije, Slovenije, Njemačke, Srbije, Hrvatske. Doc.dr. Jupić je na ovaj način postao akademski i stručni ambasador Internacionalnog univerziteta Travnik, SBK i ZDK kantona, kao i države Bosne i Hercegovine, i pokazao pozitivne smjernice akademske i stručne  aktivnosti iz oblasti Ekologije.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/