INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Saobraćajni fakultet IUT-a u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB uspješno i kontinuirano organizuje stručne skupove stručnog usavršavanja

SF IUT Slide show

Saobraćajni fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, je uz saglasnost i suorganizaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, organizovao u subotu, 29.07.2017.g., cjelodnevni stručni skup za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače na temu: „Kvalitetno obrazovani i educirani instruktori vožnje, licencirani predavači i ispitivači – preduvjet za sigurnost mladih vozača“. Uz prisustvo više od 110 sudionika, stručni skup je uvodnim riječima podrške otvorio Premijer SBK/KSB gospodin Tahir Lendo i Ministrica nadležnog ministarstva, gđa Katica Čerkez.

SF IUT premijerUz neposrednu saradnju s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB, dekan Saobraćajnog fakulteta IUT-a, Prof. dr. Sinan Alispahić je sa odabranim timom predavača, uspješno realizirao, po riječima prisutnih sudionika, ali i predavača, do sada najzanimljiviji stručni skup ovakvog oblika.

SF IUT 1Naime, pored predstavnika nadležnog mininstarstva i dekana Alispahića, su, a na osnovu kvalitetno osmišljenih i predloženih tema, uz direktni odabir, po pozivu, kao predavači sudjelovali komandir Azmir Kozar, dipl.iur., MUP SBK, Zoran Miličević, dipl .ing. MONKS SBK, Šezad Hodžić, MA - dipl.ing.saob. MONKS SBK, Prof. dr. Tihomir Đurić u ime SFT IUT-a, Amel Jusufbegović, dipl. ing.  i Josip Topić, dipl. ing.

SF IUT 2Po završetku prvog dijela stručnog skupa održana je i praktična radionica za 100 sudionika stručnog skupa, u okviru koje se nakon prezentacije konkretnih primjera iz prakse zajednički raspravljalo o pojavnim rješenjima, načinu postupanja i provedbe u konkretnim situacijama i pitanjima vezanim za provedbu vozačkih ispita i obuku kandidata za vozače. Sve to imalo je za cilj kvalitetniju edukaciju i osposobljenost instruktora vožnje, licenciranih predavača i ispitivača, kako bi neposrednom primjenom kvalitetnijih i odgovarajućih rješenja u svakodnevmom radu i aktivnostima utjecali na poboljšanje sigurnosti mladih vozača, koji nakon položenog vozačkog ispita i dobivanja vozačke dozvole samostalno sudjeluju u cestovnom saobraćaju.

SF IUT 3Na samom kraju cjelodnevnog stručnog skupa, prezentiran je prijedlog radnih zaključaka uz organizaciju rasprave i odgovora na pojedina pitanja od strane sudionika skupa. Istovremeno, podijeljene su i Potvrde svim sudionicima, koja će im koristiti prilikom produžavanja Licenci i prijavljivanja na različite konkurse.

SF IUT 4Takvi stručni skupovi i kompetentna predavanja koje organizuje Saobraćajni fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, imaju izraženu pedagoško-didaktičku i metodološku nastavno-naučnu korist, kako za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače, tako i za kandidate za vozače, koji trebaju biti što kvalitetnije pripremljeni za samostalnu i sigurnu vožnju u stvarnim uvjetima saobraćaja. Na takav način kandidati će biti osposobljeni po najvišim standardima, i na ispitu pokazati potrebnu razinu vozačkih vještina i sposobnosti od nivoa kantona i sve do nivoa države Bosne i Hercegovine. Dokaz tome su izražene neposredne pohvale  predavačima sa IUT-a od strane sudionika stručnog skupa, razmjena iskustava i dobre prakse te upoznavanje s najvišim europskim standardima provođenja vozačkih ispita i obuke kandidata za vozače.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/