INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Sastanak Voditelja komiteta MA programa dvostrukih diploma EF_IUT sa kolegama u Litvaniji

U nastavku studijske i akademske posjete Kaunas fakulteta, Vilnius univerziteta Doc.dr. Sabahudin Hadžialić u utorak, 20.6.2017.g. prisustvovao prezentaciji i odbrani seminarskih radova na I godini MA (II ciklusa) studija Marketing, menadžment i trgovina Kaunas fakulteta. Tom prilikom je imao i naposredan uvid u način pripreme, prezentacije, evaluacije i konačne ocjene za predstavljene seminarske radove magistranata na ovom fakultetu.

VU KnF 20.6.2017 1Tročlana komisija profesora sa Kaunas fakulteta je, uz predsjedavanje Doc.dr. Vilme Tamuliene, saslusavši prezentaciju radova, kroz neposrednu, ponekad i čak žustro polemičnu raspravu sa studentima, izvršila evaluaciju predstavljenih radova, da bi i deset magistranata dobilo i konačne - pozitivno bodovne ocjene za teme koje su se kretale od: “Uticaja celebritija na ponašanje potrošača”; “Uticaj “zelenog” marketinga na imidž kompanije”; EWOM uticaj na digitalni brend menadžment”; “Uticaj društvenih medija prema potrošačko ponašanju: slučaj FACEBOOK”; “Uticaj političkog marketinga na glasače preko socijalnih mreža”; “Potrošački odnosi u prodaji”, “Društvene mreže i marketing”; “Uobličavanje imidža univerziteta preko reklamiranja”; “Brendiranje ličnosti” i sve do “Uticaja društvene odgovornosti na pozitivni imidž kompanije”.

VU KnF 20.6.2017 2Značaj prisustvovanja konkretnoj prezentaciji interakcije profesora i studenata na univerzitetu koji je rangiran na 401 mjestu među 17.000 svjetskih univerziteta, dovoljno govori sam za sebe. Istovremeno, pored, što Internacionalni univerzitet Travnik ne želi ni izbjeći, pozitivnog uticaja na unaprjeđenje načina akademskog pristupa na osnovu uvida u rad jednog od najboljih i najstarijih univerziteta u Evropi, Vilnius univerziteta, i ovom prilikom je bilo vidljivo da i akademski način rada naših profesora i saradnika jeste unutar evropskih i svjetskih akademsko-obrazovnih tokova.

VU KnF 20.6.2017 3Danas je profesor Hadžialić, kao Voditelj Komiteta studijskog programa u ime EF_IUT-a također imao susret i sa Voditeljem Komiteta studijskog programa MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA VU_KnF, Doc.dr. Vilmom Tamuliene, tokom prisustvovanja sastanku kolegija ovoga programa na Kaunas fakultetu. Tom prilikom se susreo i sa kolegama profesorima: Doc.dr. Ingrida Šarkiūnaite; Prof. dr. Edmundas Jasinskas; Doc. dr. Asta Mikaauskienè, Dr.sci. Rasa Barkutè; Dr. sci. Ingrida Gresienè and Dr.sci. Giedrius Romeika.

VU KnF 20.6.2017 4Razgovor je bio fokusiran na modalitete realizacije planiranih aktivnosti MA programa dvostrukih diploma koji zajedno realiziraju Ekonomski fakultet IUT-a i Kaunas fakultet, Vilnius univerziteta od ove jeseni, akademske 2017_2018 godine. Kolege profesori će uskoro pripremiti određenu nadgradnju metodoloških modela pristupa realizaciji programa, kao i, na inicijativu Doc.dr. Sabahudina Hadžialića, kontaktirati kolege sa našeg univerziteta sa kojima realiziraju pojedinačne Syllabuse sa ciljem lakšeg usmjeravanja naših profesora ka razumijevanju samog procesa implementacije modula koji realiziraju u saradnji sa kolegama iz Litvanije.

VU KnF 20.6.2017 5