INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Dani međunarodnih predavanja IUT-a DAN PRVI – srijeda, 17.5.2017.g.

Predavane Slide show 1Liutauras Labanuskasa Litvanija 1

U skladu sa planiranim i najavljenim aktivnostima oko organizacije Dana međunarodnih predavanja na Internacionalnom univerzitetu Travnik, pred više od sedamdeset studenata fakulteta IUT-a, gosti predavači su prvi dan bili:

Liutauras Labanuskasa Litvanija 2Doc.dr. Liutauras Labanauskas, profesor sa Kazimieras Simonavičius Univerziteta iz Vilnusa, Litvanija, istraživač i konsultant unutar privrede i rada sa mladima za potrebe EU, sa univerziteta sa kojim naš IUT uspješno realizira module Erasmus+ mobilnosti koji se odnose kako na studente, tako i na akademsko, ali i na neakademsko osoblje.

Liutauras Labanuskasa Litvanija 3Sadržaj prvog dijela predavanja „Kreativnost i poduzetništvo“ je bilo predstavljanje kreativnih oblika u svakodnevnom životu i unutar biznisa uz upoznavanje studenata sa teoretskim i praktičnim vezama između kreativnosti i poduzetništva. Cilj predavanje je bilo usmjerenje ka dubljem razumijevanju kreativnosti i njegove interdsiciplinarne prirode uz adresiranje socioloških, psiholoških i ekonomskih aspekata kreativnih oblika.

Liutauras Labanuskasa Litvanija 4Kroz neposrednu interakciju sa studentima, kroz organizaciju grupnog rada, interaktivnog uključenja u proces dvodnevnog kursa, Doc.dr. Labanauskas je, kroz objašnjenje pojma kreativnosti, prikazima 3T modela kreativnosti: talenta, tehnologije i tolerancije, uz predočavanje praktičnih tehnika za stimulisanje kreativnosti, imaginacije i inovativnog promišljanja, približio temu našim studentima koji su i sami danas tokom trosatnog seminara razvili dalje vlastita promišljanja ciljanih vještina unutar kreativnosti.

Liutauras Labanuskasa Litvanija 5

Dr. fil. Gilberto Marzano je ekspert za kompjutersku nauku i socijalnu antrrpologiju, profesor i Šef Laboratorije sa Rezekne Tehnološke Akademije – Rezekne univerziteta iz Latvije i predsjednik Eko instituta iz Udinea, Italija. Do sada je naš univerzitet, u neposrednoj saradnji sa profesorom Marzanom, realizirao nekoliko naučno-istraživačkih projekata uz pripremu novih u periodu pred nama koji se odnose na Izgradnju kapaciteta.

Gilberto Marzano Italija 1Dr. fil. Marzano je studentima IUT-a danas održao predavanje na temu „Zla/Loša strana WEB-a“, predstavljujući uobičajene sajber rizike, predstavljajući nam sve prijetnje sa WEB-a, kao što su krađa virtualnog identiteta i lažno predstavljanje, sajber špijuniranje i sajber agresija. Sama lekcija je bila fokusirana na sajber ovisnost i sajber nasilje uz odgovarajuća objašnjenja usmjerena zaštiti informacija, kao i načina korištenja World Wide Web-a kada su pitanju adoloscenti i djeca.

Gilberto Marzano Italija 2Studenti su pokazali izuzetan interes za navedenu temu neposredno učestvujući kako u raspravi, tako i iznošenju prijedloga na koji način se zaštititi od sajber nasilja danas.

Gilberto Marzano Italija 3Obje Power point prezentacija danas održanih lekcija možete slobodno preuzeti na engleskom jeziku sa naše WWW stranice uvjereni da vam može biti od pomoći unutar mogućih promišljanja o navedenim temama sa ciljem daljnjeg ovladavanja znanja i mogućih vještina o kreativnosti, poduzetništvu i načinu korištenja WEB-a u modernom svijetu današnjice.

Gilberto Marzano Italija 4Sutra se nastavljaju Dani međunarodnih predavanja koji počinju od 10:00 sati na Internacionanom univerzitetu uz goste predavače iz Litvanije (Doc.Dr Liutauras Labanauskas; Doc. Dr Sandra Murinska Gaile iz Latvije; Prof. Dr Predrag Dašić iz Srbije i Prof. Dr Mario Anžek iz Hrvatske) a o konkretnom realiziranom najavljenom sadržaju ćemo vas svakako obavijestiti narednog dana u našem redovnom Saopštenju namijenjenom javnostima Bosne i Hercegovine.

Gilberto Marzano Italija 5

 Download prezentacija:

The evil side of the Web

Creativity seminar part 1 2

 

 

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/