INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Dani međunarodnih predavanja na IUT-u

Sa ciljem upoznavanja studenata akademskih, master i doktorskih studija IUT-a sa evropskom akademskom zajednicom, Internacionalni univerzitet Travnik organizuje Dane međunarodnih predavanja koji će biti održani u srijedu, 17.5. i u četvrtak 18.5. 2017.g. u prostorijama našeg univerziteta.

Gosti IUT-a su ugledni predavači, profesori sa relevantnih univerziteta iz Italije, Litvanije, Latvije i sa prostora Zapadnog Balkana.

Raspored predavanja je sljedeći:

Srijeda - 17.5.2017.g.

001

  • Doc. Dr. Liutauras Labanauskas, profesor sa Kazimieras Simonavičius univerziteta – KSU iz Vilniusa i istraživač sa Litvanijskog istraživačkog društvenog centra i vanjski ekspert za pitanja mladih u EU komisiji koja se odnosi na mrežu saradnje mladih u Evropskoj uniji. U posjeti je IUT-u u okviru Erasmus+ mobilnosti akademskog osoblja.

Tema predavanja je „Creativity and Enterpreneurship“ (Kreativnost i poduzetništvo) i bit će održano na engleskom jeziku:

Termin prvog predavanja je od 10:00 do 13:15 sati (tri časa uz odgovarajuće pauze)

------------------------------

002

Tema predavanja je „The evil side of the Web“ („Loša/zla strana World Wide Web-a“) i bit će održano na engleskom jeziku.

Termin predavanja je od 13:30 do 15:00 sati (dva časa uz odgovarajuće pauze)

-------------------------

Četvrtak, 18.5.2017.g.

003

Tema drugog predavanja je: „Creativity and enterpreneurship“ (Kreativnost i poduzetništvo) i bit će održano na engleskom jeziku.

Termin drugog predavanja koje je nastavak predavanja od 17.5.2017.g. je od 10:00 do 13:15 sati (tri časa uz odgovarajuće pauze)

---------------------

004

Akademik prof.dr. Predrag Dašić, član relevantnih svjetskih i domaćih Akademija nauka, ugledni predavač na brojnim fakultetima i visokoškolskim institucijama, predsjedavajući Naučnih konferencija i urednik naučnih časopisa međunarodnog značaja iz Srbije. U posjeti je IUT-u kao učesnik XV međunarodne konferencije IUT-a 19.5. i 20.5.2017.g.

Teme predavanja su:

  1. Primjena Microsoft Excela u statistici
  2. Primjena Microsoft Excela u analizi pouzdanosti

Termin predavanja je od u 12:00 do 14:00 sati (dva časa uz odgovarajuće pauze)

-------------------------

006

Prof. dr. sc. Mario Anžek, glavni/odgovorni urednik znanstvenog časopisa PROMET-Traffic&Transportation, član Hrvatske akademije tehničkih znanosti, znanstveni savjetnik na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Tema predavanja je „Kako pripremiti i objaviti rezultate istraživanja u referenciranim znanstvenim bazama“.

Termin predavanja je od 14:00 do 15:00 sati.

----------------------------

005

Tema predavanja je „Exploring media literacy via media genres“ („Istraživanje medijske pismenosti pomoću medijskih žanrova“) i bit će održano na engleskom jeziku

Termin predavanja je od 13:30 do 15:00 sati (dva časa uz odgovarajuće pauze)

Sva predavanja su otvorena kako za navedene studente, tako i ostale predavače i goste.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/