INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Predstavnici akademskog i administrativnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik u okviru Erasmus + programa posjetili Kazimieras Simonavičius univerzitet u Vilniusu, Litvanija

IUT KSU 2017 1U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, Selma Otuzbir, saradnica na Pravnom fakultetu, Internacionalnog univerziteta Travnik i Adela Mujinović, referent za studentska pitanja Internacionalnog univerziteta Travnik su boravile u Vilniusu, u Litvaniji. U srijedu, 26.4.2017.g. Selma Otuzbir održala je predavanja studentima Kazimieras Simonavičius univerziteta iz oblasti „Rimskog prava“ dok je Adela Mujinović posjetila Studentsku službu u okviru stručnog osposobljavanja.

IUT KSU 2017 3Saradnja između ova dva univerziteta će i dalje biti usmjerena ne samo na programe mobilnosti studenata i akademskog i ne-akademskog osoblja, već i na konkretnu povezanost fakulteta naših univerziteta sa ciljem zajedničkog rada na unaprjeđenju kurikuluma i realizacije zajedničkih nastavno-naučnih programa i naučno istraživačkih projekata.

IUT KSU 2017 2Internacionalni univerzitet Travnik podržava mobilnost studenta, akademskog i ne-akademskog osoblja IUT-a sa ciljem implementacije  slogana „Za život prepun mogućnosti“ razumijevajući ozbiljnost neposredne prepoznatljivosti kvaliteta naših profesora, saradnika i osoblja, ali i studenata ne samo na prostorima Bosne i Hercegovine, već i Evrope i cijeloga svijeta.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/