INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Naučni esej rektora IUT-a, Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića na stranicama International tribune IARC-a, SAD

Naucnik za slide show

U skladu sa najavom, a poslije proglašenja rektora IUT-a, Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića za „Naučnika godine 2016“ od strane Međunarodnog Istraživačkog Centra za Dostignuća (IARC) iz Čikaga, Ilionis, Sjedinjenje Američke Države, 3.4.2017.g., po završetku Otvorenog međunarodnog takmičenja za „Naučnika godine 2016“, IARC je i 13.4.2017.g., u posebnom izdanju International Tribune-a, časopisa, odnosno informacijske online platforme IARC-e objavio i poseban naučni esej iz područja ekonomskih nauka rektora IUT-a, naslova „Upravljanje troškovima“.

Article USA International Tribune 1Naglašavamo uvodni dio navedenog naučnog eseja: U savremenim uslovima poslovanja troškovi su faktor od presudnog značaja za razvoj preduzeća. Troškove je uvijek bitno razmatrati kako prilikom uvođenja novih tako i prilikom prodaje već postojećih proizvoda. Često se dešava da zbog lošeg upravljanja troškovima može doći do pojave gubitka u poslovanju preduzeća. Da bi se izbjegla pojava gubitka preduzeća, često se smanjuju troškovi, istovremeno ne vodeći računa o kvalitetu i cijeni proizvoda i usluga. Umjesto toga, preduzeća se trebaju usmjeriti na oblast upravljanja troškovima kao jednu od najvažnijih oblasti djelovanja menadžmenta kojim se može doći do smanjenja troškova, a ne na štetu zaposlenih ili kvaliteta proizvoda i usluga.” dok kompletan tekst na engleskom jeziku možete pročitati ovdje, na stranicama International Tribune-a IARC-a.

Article USA International Tribune 2Istovremeno, na adresu Internacionalnog univerziteta Travnik su stigle, kako počasna diploma pobjednika na otvorenom takmičenju, tako i poseban amblem za “Naučnika godine 2016” u kategoriji Društvenih nauka, za područje “Ekonomije”, a IARC je, uz prigodnu fotografiju objavio i posebnu izjavu našeg rektora, koja se može pročitati na linku Testimonials IARC-a, dok ovom prilikom navodimo prijevod sa engleskog jezika inspirativnog, uvodnog dijela rektorovog dopisa prema IARC-u: " Inspiracija je poseban dodir kao i veza ka mudrosti koja može pomoći daljnjem razvoju svakog posebnog i osebujnog naučnog fokusa i, imajući to na umu, takmičenje “Naučnik godine 2016” je za mene lično bio upravo taj oblik inspiracijskog usmjerenja koje će pomoći poboljšanju vlastitog širenja ekonomske perspektive unutar mog naučnog i ličnog rada, kao i za specifično okruženje visokoškolske institucije unutar koje ja ciljano realiziram moj vlastiti dodir i vezu– Internacionalni univerzitet Travnik, u Travniku, Bosna i Hercegovina.”…kako je i navedeno u prvom dijelu izjave rektora Jusufranića, dok kompletan tekst na engleskom jeziku možete pročitati jednostavnim klikom na ovaj link .

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/