INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Sveobuhvatnost ciljanih usmjerenja – Pretpostavke saradnje sa Universidad Autonoma de Madrid, Španija

Treci dan Konferencija Madrid 1  Treci dan Konferencija Madrid 2

Konferencija u Madridu, Španija (1. dan i 2. dan - Međunarodna nedjelja zajedničkih programa “Struktuirana i nestruktuirana mobilnost” ), treći dan - 17.3.2017.g. je od strane predstavnika IUT-a, profesora sa Fakulteta za medije i komunikacije & Koodinatora međunarodnih odnosa IUT-a, Dr. sci. Sabahudina Hadžialića, unutar sveobuhvatnosti ciljanih usmjerenja, a po završetku zvaničnog dijela Konferencije, sa zaključcima koji će uskoro biti dostavljeni svim učesnicima kako bi se nastavilo sa daljnjim razvojem struktuirane i nestruktuirane mobilnosti, kako u zemljama EU, ali i onima van nje, još jednom pokazala značaj kvalitetnog predstavljanja IUT-a, Srednjobosanskog kantona, države BiH, ali i regije Zapadnog Balkana.

Treci dan Konferencija Madrid 3  Treci dan Konferencija Madrid 4

Naime, naš predstavnik je u neposrednim razgovorima sa predstavnicima UAM-a stvorio pretpostavke za realizaciju saradnje fakulteta IUT-a sa fakultetima ovog univerziteta, kako bi se omogućila kooperacija fakulteta oba univerziteta na istraživačkom, obrazovnom i planu mobilnosti studenata i akademskog i neakademskog osoblja.

Treci dan Konferencija Madrid 5  Treci dan Konferencija Madrid 6

Posljednji dan Konferencije u Madridu je bila i prilika za upoznavanje sa Kampusom univerziteta koji unutar svog akademskog okrilja ima jedanaest fakulteta i visokih škola i koji se nalazi unutar 50 najbolje rangiranih visokoškolskih institucija na svijetu ispod 50 godina starosti univerziteta. Tom prilikom je Prof. Hadžialić obavio i neposredni, otvoreni razgovor sa Koordinatorom Ureda za studiranje u inostranstvu pri UAM-u, Anjouli Janzon i preliminarno dogovorio odgovarajuću saradnju unutar akademske pojavnosti.

Treci dan Konferencija Madrid 7  Treci dan Konferencija Madrid 8

Istovremeno, tokom obilaska Kampusa, učesnici Konferencije su posjetili futurističku zgradu “Naučnog parka Madrida” koji je neprofitna fondacija uobličena 2001.g. na principu javno-privatnog partnerstva dva univerziteta, grada Madrida i određenih privatnih privrednih sistema. Carmen Gilabert Gonzales, osoba odgovorna za komunikaciju i delegate za komunikacije Enterprise Europe Network, je upoznala učesnike Konferencije, uz odgovarajuću PP prezentaciju, sa osnovnim usmjerenjem “Naučnog parka Madrida” a to je neposredna podrška inovativnim naučnim i tehnološkim poduzetništvima uz podsticanje tehnološkog transfera.

Treci dan Konferencija Madrid 9  Treci dan Konferencija Madrid

Uspješnost naznačenih ciljeva Senata IUT-a i rektora IUT-a, Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića je vidljiva na odgovarajućem nivou internacionalizacije koju u akademsku izvrsnost realiteta pretvaraju upravo naučni i stručni kadrovi našeg univerziteta, predstavljajući našu visokoškolsku instituciju na način koji još jednom dokazuje da je studiranje unutar sva tri ciklusa na IUT-u praktična realizacija našeg slogana “Za život prepun mogućnosti”.

Treci dan Konferencija Madrid 10

 

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/