INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Internacionalni univerzitet Travnik - jedini predstavnik Zapadnog Balkana na Konferenciji u Madridu, Španija

Konferencija Madrid Spanija

Univerzitet Autónoma de Madrid (UAM) iz Madrida, Španija, od 15.3. do 17.3.2017.g. organizuje Konferenciju – Međunarodnu nedjelju zajedničkih programa “Struktuirana i nestruktuirana mobilnost” na kojoj će, tokom trodnevnih sesija, kao učesnik, u ime Internacionalnog univerziteta Travnik, biti Koordinator međunarodnih aktivnosti IUT-a, Dr.sci. Sabahudin Hadžialić, profesor sa Fakulteta za medije i komunikacije IUT-a. Na Konferenciji će biti riječi o različitim oblicima “struktuirane mobilnosti” kao što su zajedničke diplome (Erasmus Mundus), dvostruke diplome i drugi programi certifikacije. Obzirom da je naš predstavnik i imenovani Voditelj Komiteta studijskog programa IUT-a unutar realizacije Ugovora o saradnji na implementaciji dvostrukih diploma Master programa II ciklusa studija “Marketing, menadžment i trgovina” zajedno sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije, tom prilikom će biti predstavljene i informacije o provedenim pripremama za početak realizacije navedenog od školske 2017/18 godine.

Konferenciji u Španiji, pored IUT-a, kao jedinog predstavnika ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i sa područja Zapadnog Balkana, prisustvuju predstavnici univerziteta iz Švedske, Litvanije, Italije, Španije, Njemačke, Portugala, Belgije, Finske, Velike Britanije, Latvije, Holandije, Slovenije i Danske. Istovremeno, uvodničari Konferencije su akademski predstavnici, stručnjaci i kreatori univerzitetskih politika iz Španije, Škotske i Njemačke, a naglasak će, tokom trodnevne i edukacije, biti na proširivanje i razmjenu dobre prakse unutar struktuirane i nestruktuirane mobilnosti.

Internacionalni univerzitet Travnik i ovom prilikom očekuje povezivanje sa eminentnim univerzitetima iz Evropske Unije sa ciljem daljnjeg unaprjeđenja naučno-istraživačke prakse i akademske pojavnosti kroz interakciju sa najboljim univerzitetima iz Evrope i svijeta.

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/