INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Sveobuhvatnost ciljanih usmjerenja – Pretpostavke saradnje sa Universidad Autonoma de Madrid, Španija

Treci dan Konferencija Madrid 1  Treci dan Konferencija Madrid 2

Konferencija u Madridu, Španija (1. dan i 2. dan - Međunarodna nedjelja zajedničkih programa “Struktuirana i nestruktuirana mobilnost” ), treći dan - 17.3.2017.g. je od strane predstavnika IUT-a, profesora sa Fakulteta za medije i komunikacije & Koodinatora međunarodnih odnosa IUT-a, Dr. sci. Sabahudina Hadžialića, unutar sveobuhvatnosti ciljanih usmjerenja, a po završetku zvaničnog dijela Konferencije, sa zaključcima koji će uskoro biti dostavljeni svim učesnicima kako bi se nastavilo sa daljnjim razvojem struktuirane i nestruktuirane mobilnosti, kako u zemljama EU, ali i onima van nje, još jednom pokazala značaj kvalitetnog predstavljanja IUT-a, Srednjobosanskog kantona, države BiH, ali i regije Zapadnog Balkana.

Treci dan Konferencija Madrid 3  Treci dan Konferencija Madrid 4

Naime, naš predstavnik je u neposrednim razgovorima sa predstavnicima UAM-a stvorio pretpostavke za realizaciju saradnje fakulteta IUT-a sa fakultetima ovog univerziteta, kako bi se omogućila kooperacija fakulteta oba univerziteta na istraživačkom, obrazovnom i planu mobilnosti studenata i akademskog i neakademskog osoblja.

Treci dan Konferencija Madrid 5  Treci dan Konferencija Madrid 6

Posljednji dan Konferencije u Madridu je bila i prilika za upoznavanje sa Kampusom univerziteta koji unutar svog akademskog okrilja ima jedanaest fakulteta i visokih škola i koji se nalazi unutar 50 najbolje rangiranih visokoškolskih institucija na svijetu ispod 50 godina starosti univerziteta. Tom prilikom je Prof. Hadžialić obavio i neposredni, otvoreni razgovor sa Koordinatorom Ureda za studiranje u inostranstvu pri UAM-u, Anjouli Janzon i preliminarno dogovorio odgovarajuću saradnju unutar akademske pojavnosti.

Treci dan Konferencija Madrid 7  Treci dan Konferencija Madrid 8

Istovremeno, tokom obilaska Kampusa, učesnici Konferencije su posjetili futurističku zgradu “Naučnog parka Madrida” koji je neprofitna fondacija uobličena 2001.g. na principu javno-privatnog partnerstva dva univerziteta, grada Madrida i određenih privatnih privrednih sistema. Carmen Gilabert Gonzales, osoba odgovorna za komunikaciju i delegate za komunikacije Enterprise Europe Network, je upoznala učesnike Konferencije, uz odgovarajuću PP prezentaciju, sa osnovnim usmjerenjem “Naučnog parka Madrida” a to je neposredna podrška inovativnim naučnim i tehnološkim poduzetništvima uz podsticanje tehnološkog transfera.

Treci dan Konferencija Madrid 9  Treci dan Konferencija Madrid

Uspješnost naznačenih ciljeva Senata IUT-a i rektora IUT-a, Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića je vidljiva na odgovarajućem nivou internacionalizacije koju u akademsku izvrsnost realiteta pretvaraju upravo naučni i stručni kadrovi našeg univerziteta, predstavljajući našu visokoškolsku instituciju na način koji još jednom dokazuje da je studiranje unutar sva tri ciklusa na IUT-u praktična realizacija našeg slogana “Za život prepun mogućnosti”.

Treci dan Konferencija Madrid 10

 

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Drugi dan Konferencije u Madridu – IUT rame uz rame sa univerzitetima iz Evropske unije

Konferencija Madrid drugi dan 1  Konferencija Madrid drugi dan 2

Unutar zaista izvanredno organizovane, od strane Universidad Autonoma de Madrid (Madrid, Španija), Konferencije – Međunarodna nedjelja zajedničkih programa “Struktuirana i nestruktuirana mobilnost” na kojoj kao učesnik, u ime Internacionalnog univerziteta Travnik, učestvuje i profesor Fakulteta medija i komunikacija i Koordinator međunarodnih odnosa IUT-a, Dr.sci. Sabahudin Hadžialić, drugog dana Konferencije fokus je i dalje bio na jačanju pretpostavki za bolje uobličavanje modaliteta neposredne, interaktivne saradnje unutar zajedničkih i programa dvostrukih diploma evropskih univerziteta.

Konferencija Madrid drugi dan 3  Konferencija Madrid drugi dan 4

Amaya Mendikoetxea, Zamjenica rektora za međunarodne odnose Universidad Autonoma de Madrid je predstavila smjernice YERUN-a (Young European Research Universities Network – Mreže mladih univerziteta Evrope uključenih u istraživačke projekte) unutar razvoja i vođenja zajedničkih programa. To su, prije svega, uspostavljanje kvalitetne saradnje na svim nivoima koperacije, uobličavanje istraživačke politike i saradnje; saradnja u obrazovanju uz razmjenu znanja, obzirom da je cilj YERUN-a jačanje i razvoj saradnje u području naučnih istraživanja, akademskog obrazovanja i služenje društvu od strane klastera visoko rangiranih, mladih univerziteta Evrope na ravnopravnoj osnovi i za njihovu zajedničku dobrobit.

Konferencija Madrid drugi dan 5  Konferencija Madrid drugi dan 6

U nastavku sesija, drugog dana Konferencije, 16.3.2017.g. u Madridu, Cornelia Lindenau, Koordinator za internacionalizaciju, mobilnost i partnerske univerzitete, Univerziteta Konstanz iz Konstanza, Njemačka je predočila prednosti kvalitetne realizacije – od dvostrukih diploma do Certificiranih programa, dok se unutar grupnih diskusija u dijelu Konferencije koji je realiziran u odvojenim grupama, govorilo o prednostima i nedostacima zajedničkih programa visokoškolskih institucija. Kao prednosti su naglašene manje obaveze u radu tokom realizacije, ako se pripreme izvrše na odgovarajući način; omogućavanje fleksibilnosti, povećanje mobilnosti i intekulturalna komunikacija, što je bio doprinos našeg predstavnika na Konferenciji, prof. Hadžialića. Nedostaci su svakako povećan obim poslova na samom početku pripreme i realizacije projekta, ograničenja kod partnera, mada, kako je i rečeno, to mogu biti inspirativne prednosti. U skladu sa ranijim dogovorom, a poslije predstavljanja programa dvostrukih diploma između partnera unutar YERUN-a: između Univerziteta Maastricht i Universidad Autonoma de Madrid, kao i Univerziteta iz Rima TOR VERGATA I UAM, i okruglog stola uz aktivnu participaciju svih učesnika, ostvareni su neposredni razgovori “jedan na jedan” o mogućim pretpostavkama saradnje.

Konferencija Madrid drugi dan 7  Konferencija Madrid drugi dan 8

Kako je i najavljeno, predstavnik IUT-a, Prof. Hadžialić je realizirao neposredne razgovore, koji bi, u dogledno vrijeme mogli rezultirati sa daljnjim razvojem neposredne akademske saradnje sa univerzitetima koji, kao i IUT, imaju pod svojim okriljem sve fakultete istovjetnih usmjerenja kao i naša visokoškolska institucija. Saradnja će biti realizirana na polju obrazovanja, istraživanja, rada na realiziciji dvostrukih i trostrukih programa, uz neposrednu saradnju akademskog I ne-akademskog osoblja, kao i studenata.

Konferencija Madrid drugi dan 9  Konferencija Madrid drugi dan 10

Naš predstavnik je obavio razgovore sa Corneliom Lindenau sa Univerziteta Konstanz iz Njemačke; Dr. Melisom G. Moyer sa Univerzidad Autonoma de Barcelona; Silvijom Gallari Parramon, direktorom za mešunarodne odnose I saradnju; sa predstavnicima dva univerziteta iz Velike Britanije – Univerzitet Eseks iz Colchestera i Univerzitet Glazgov iz Glazgova, Škotska; sa Prof.dr. Corrado Corruti, direktorom master programa u Biznis menadžmentu Univerziteta iz Rima TOR VERGATA. Kod komunikacije sa Univerzitetom iz Rima TOR VERGATA je itekako pomogla činjenica da je naš professor, Dr. sci Sabahudin Hadžialić, od marta 2016.g. imenovani professor na Master studiju Fakulteta komunikacijskih nauka UNINETTUNO univerziteta iz Rima gdje vodi modul “Medijska etika u profesionalnom novinarstvu”. Ostvaren je kontakt sa Zamjenikom rektora Universidad NOVA de Lisboa iz Lisabona, Portugal, kao i neposredni razgovor sa Irenom Marin Cortes, delegatom Zamjenika rektora za internacionalizaciju Universidad Autonoma de Madrid.

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Aktivno učešće profesora Internacionalnog univerziteta Travnik na Konferenciji u Madridu, Španija

Konferencija Madrid Spanija 1 IUT slideU Madridu, Španija je u toku, na Univerzitetu Autónoma de Madrid (UAM) ,od 15.3. do 17.3.2017.g. Konferencija – Međunarodna nedjelja zajedničkih programa “Struktuirana i nestruktuirana mobilnost” na kojoj kao učesnik, u ime Internacionalnog univerziteta Travnik, učestvuje i professor Fakulteta medija i komunikacija i Koordinator međunarodnih odnosa IUT-a, Dr.sci. Sabahudin Hadžialić.

Konferencija Madrid Spanija 7 IUTPrvog dana Konferencije su predstavljeni pozitivni primjeri realizacije Erasmus Mundus zajedničkih magistarskih programa od strane Mirele Febrega, projektnog savjetnika Izvršna agencija a obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) Evropske komisije, uz osvrt na dvojne, višestruke i zajedničke diploma u obrazovnim programima kao instrument internacionalizacije visokog obrazovanja kao viđenje Dorothy Kelly (Zamjenice rektora za internacionalizaciju Univerziteta Grenada iz Španije). Istovremeno, internacionalizacije je opisana citat “…kao integriranje međunarodnih, interkulturnih i globalnih dimenzija u ciljeve obrazovanja i učenja, istraživanja i uslužne funkcije univerziteta unutar visoko obrazovnog sistema.”...kraj citata.

Konferencija Madrid Spanija 2 IUTPredstavljajući uspješnu, stopostotnu realizaciju Erasmus Mundus projekata kroz izvanredan menađerski pristup aplikacijskih timova i poštovanje rokova, Angela Melley, Menadžer za međunarodni razvoj, Koledž društvenih nauka, Univerzitet u Glazgovu, Škotska, Velika Britanija, je navela, prije svega, predanost timskom radu i uozbiljenje okruženja unutar samog univerziteta kao osnovnu pretpostavku napretka i realizacije projekata od nekoliko miliona eura u posljednjih šest godina.

Konferencija Madrid Spanija 3 IUTPodržavši takav pristup pripreme projekata, predstavnik IUT-a, Dr. sci. Sabahudin Hadžialić je, uz primjer kako je “vrag uvijek u detaljima” naglasio da pored motivacije, koja jeste važna za učešće pojedinaca unutar realizacije zajedničkih programa, izuzetno veliku važnost ima i predanost akademskom poslanju samog pojedinca, osobe koja je aktivna unutar određenih projekata na univerzitetu. Izvršivši neznatnu korekciju izjave kolegice Melley iz Škotske, prof. Hadžialić je naglasio, sa čime se ona i složila, kako, bez obzira na timski rad jeste izuzetno važna činjenica ko je taj ko koordinira i vodi tim, jer bez koordinatora, timski rad se može pretvoriti u anarhiju gdje svi misle da znaju sve, dok istovremeno niko ne zna mnogo ni o čemu. Drugim riječima, timski rad u tom slučaju nestaje i pretvara se u organizovanu anarhiju koja u prvom susretu sa ozbiljnim problemom unutar realizacije projekata može pući kao balon ispunjen lažnim pretpostavkama.

Konferencija Madrid Spanija 4 IUTNaš predstavnik je također, na kraju prvog dana Konferecije, predložio da se, po njenom završetku, uobliči online grupa (ili na posebnoj WWW stranici odnosno na jednoj od društvenih mreža) gdje bi, učesnici, predstavnici univerziteta iz Švedske, Litvanije, Italije, Španije, Njemačke, Portugala, Belgije, Finske, Velike Britanije, Latvije, Holandije, Slovenije i Danske i Bosne i Hercegovine imali zajedničku mogućnost online razgovora, uz svakodnevnu razmjenu iskustava, isticanja problema, kreiranja novih ideja i oblika zajedničke saradnje, što je aklamacijom i prihvaćeno. Na taj način bi Konferencija nastavila svoju virtualnu egzistenciju kao primjer predanosti i ciljane usmjerenosti ka unaprjeđenju predočenih uspješnosti sa ove Konferencije.

Konferencija Madrid Spanija 5 IUTUz mnogobrojne susrete sa kolegama i kolegicima sa uglednih evropskih univerziteta, tokom prvog dana je Prof. Hadžialić dogovorio i posebne termine sastanaka koji će biti obavljeni drugog dana konferencije sa ciljem daljnjeg unaprjeđenja međusobne saradnje. Drugog dana konferencije je, između ostalog, planirano i održavanje zajedničkog seminara o prednostima i nedostacima struktuirane mobilnosti, uz organizaciju i Okruglog stola o navedenom, pored ostalih aktivnosti planiranog Dnevnog reda.

Tokom boravka u Madridu, vidljiv je zajednički nastup Zamjenice dekana Kaunas fakulteta Vilnius univerziteta, Prof. dr. Prof. Dr Jadvyga Kruminiene i našeg profesora, unutar  cilja daljnjeg unaprjeđenja postojeće saradnje koja je vidljiva kroz mobilnost studenata i profesora, a uskoro i jedinstvenog MA studija dvostrukih diploma (Marketing i menadžment trgovine) koji je jeć vidljiv ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html  za čiji upis su već osigurane potrebne informacije i počinje u septembru 2017.g.

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Aktivno učešće profesora Internacionalnog univerziteta Travnik na Konferenciji u Madridu, Španija

Konferencija Madrid Spanija 1 IUTU Madridu, Španija je u toku, na Univerzitetu Autónoma de Madrid (UAM) ,od 15.3. do 17.3.2017.g. Konferencija – Međunarodna nedjelja zajedničkih programa “Struktuirana i nestruktuirana mobilnost” na kojoj kao učesnik, u ime Internacionalnog univerziteta Travnik, učestvuje i professor Fakulteta medija i komunikacija i Koordinator međunarodnih odnosa IUT-a, Dr.sci. Sabahudin Hadžialić.

Konferencija Madrid Spanija 7 IUTPrvog dana Konferencije su predstavljeni pozitivni primjeri realizacije Erasmus Mundus zajedničkih magistarskih programa od strane Mirele Febrega, projektnog savjetnika Izvršna agencija a obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) Evropske komisije, uz osvrt na dvojne, višestruke i zajedničke diploma u obrazovnim programima kao instrument internacionalizacije visokog obrazovanja kao viđenje Dorothy Kelly (Zamjenice rektora za internacionalizaciju Univerziteta Grenada iz Španije). Istovremeno, internacionalizacije je opisana citat “…kao integriranje međunarodnih, interkulturnih i globalnih dimenzija u ciljeve obrazovanja i učenja, istraživanja i uslužne funkcije univerziteta unutar visoko obrazovnog sistema.”...kraj citata.

Konferencija Madrid Spanija 2 IUTPredstavljajući uspješnu, stopostotnu realizaciju Erasmus Mundus projekata kroz izvanredan menađerski pristup aplikacijskih timova i poštovanje rokova, Angela Melley, Menadžer za međunarodni razvoj, Koledž društvenih nauka, Univerzitet u Glazgovu, Škotska, Velika Britanija, je navela, prije svega, predanost timskom radu i uozbiljenje okruženja unutar samog univerziteta kao osnovnu pretpostavku napretka i realizacije projekata od nekoliko miliona eura u posljednjih šest godina.

Konferencija Madrid Spanija 3 IUTPodržavši takav pristup pripreme projekata, predstavnik IUT-a, Dr. sci. Sabahudin Hadžialić je, uz primjer kako je “vrag uvijek u detaljima” naglasio da pored motivacije, koja jeste važna za učešće pojedinaca unutar realizacije zajedničkih programa, izuzetno veliku važnost ima i predanost akademskom poslanju samog pojedinca, osobe koja je aktivna unutar određenih projekata na univerzitetu. Izvršivši neznatnu korekciju izjave kolegice Melley iz Škotske, prof. Hadžialić je naglasio, sa čime se ona i složila, kako, bez obzira na timski rad jeste izuzetno važna činjenica ko je taj ko koordinira i vodi tim, jer bez koordinatora, timski rad se može pretvoriti u anarhiju gdje svi misle da znaju sve, dok istovremeno niko ne zna mnogo ni o čemu. Drugim riječima, timski rad u tom slučaju nestaje i pretvara se u organizovanu anarhiju koja u prvom susretu sa ozbiljnim problemom unutar realizacije projekata može pući kao balon ispunjen lažnim pretpostavkama.

Konferencija Madrid Spanija 4 IUTNaš predstavnik je također, na kraju prvog dana Konferecije, predložio da se, po njenom završetku, uobliči online grupa (ili na posebnoj WWW stranici odnosno na jednoj od društvenih mreža) gdje bi, učesnici, predstavnici univerziteta iz Švedske, Litvanije, Italije, Španije, Njemačke, Portugala, Belgije, Finske, Velike Britanije, Latvije, Holandije, Slovenije i Danske i Bosne i Hercegovine imali zajedničku mogućnost online razgovora, uz svakodnevnu razmjenu iskustava, isticanja problema, kreiranja novih ideja i oblika zajedničke saradnje, što je aklamacijom i prihvaćeno. Na taj način bi Konferencija nastavila svoju virtualnu egzistenciju kao primjer predanosti i ciljane usmjerenosti ka unaprjeđenju predočenih uspješnosti sa ove Konferencije.

Konferencija Madrid Spanija 5 IUTUz mnogobrojne susrete sa kolegama i kolegicima sa uglednih evropskih univerziteta, tokom prvog dana je Prof. Hadžialić dogovorio i posebne termine sastanaka koji će biti obavljeni drugog dana konferencije sa ciljem daljnjeg unaprjeđenja međusobne saradnje. Drugog dana konferencije je, između ostalog, planirano i održavanje zajedničkog seminara o prednostima i nedostacima struktuirane mobilnosti, uz organizaciju i Okruglog stola o navedenom, pored ostalih aktivnosti planiranog Dnevnog reda.

Tokom boravka u Madridu, vidljiv je zajednički nastup Zamjenice dekana Kaunas fakulteta Vilnius univerziteta, Prof. dr. Prof. Dr Jadvyga Kruminiene i našeg profesora, unutar  cilja daljnjeg unaprjeđenja postojeće saradnje koja je vidljiva kroz mobilnost studenata i profesora, a uskoro i jedinstvenog MA studija dvostrukih diploma (Marketing i menadžment trgovine) koji je jeć vidljiv ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html  za čiji upis su već osigurane potrebne informacije i počinje u septembru 2017.g.

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

PROJEKTI STUDENTSKOG PARLAMENTA IUT-a POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE TRAVNIK

Studentski parlament IUT Dani opcine Travnik

Povodom obilježavanja Dana općine Travnik, Studentski parlament Internacionalnog univerziteta Travnik će provoditi sljedeće aktivnosti unutar programa obilježavanja manifestacije:

1.Izložba i prodaja ručno rađenog nakita studentice Ekonomskog fakulteta u humanitarne svrhe

   (Datum i vrijeme: 21. mart 2017. g.; Mjesto: Bosanska ulica, Travnik – kod KONZUMA)

2.Takmičenje iz oblasti Ekonomije za učenike svih razreda MSEUŠ „Travnik“ u Travniku

   (Datum i vrijeme: 23. mart 2017. g. u 12h; Mjesto: Internacionalni univerzitet Travnik)

3.Takmičenje iz oblasti Informacionih tehnologija za učenike MSŠ „Travnik“ Travnik (Matematičko informatička Gimnazija) i MSTŠ „Travnik“ Travnik    

   (Elektrotehnika, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije)

   (Datum i vrijeme: 24. mart 2017.g. u 12h; Mjesto: Internacionalni univerzitet Travnik)

4.Tribina na temu „Zaštita životne sredine“

   (Datum i vrijeme: 25. mart 2017. G. u 12h; ; Mjesto: Internacionalni univerzitet Travnik)

5.Prezentacija na temu „Edukacija djece u saobraćaju“.

   (datum i vrijeme će biti naknadno utvrđeno)