INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Sporazum o saradnji

 Na sastanku odrzanom 11. Maja. 2011. godine postignut je dogovor o pocetku akademske saradnje izmedju Bihaćkog  univerziteta -Ekonomskog fakulteta sa sredistem u Bihaću  i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT).

 

 

 

Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje :

1.Dodiplomskih ,specijalističkih i postdiplomskih studijskih programa,

2. Zajedničkog rada u stručnim i naučnim projektima.

3. Međusobne razmjene natavnika i sradnika,kao i međusobne razmjene studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija,

4. Međusobne izmjene iskustva pri organiziranju obrazovnog i naučnog rada,

5. Međusobne razmjene stručne i naučne literature,prvenstveno udžbenika,magistarskih radova i doktorskih disertacija,odbranjenih na jednom ili drugom fakultetu.

6.Saradnje stručnih službi pomenutih fakulteta,

7.Sudjelovanje studentskih službi pomenutih fakulteta,

8.Ostvarenja drugih ciljeva i zadaća koje proilaze iz prirode spomenutih fakulteta  kao obrazovnih i naučnih ustanova.