INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji

Sporazum o  naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji sklopljen je izmedju Itnernacionalnog univerziteta Travnik i visoke škole "Banja Luka College" 14.06.2011 godine u Banja Luci.Ovim sporazumom se bliže uređuju uslovi akademske saradnje,odnosno saradnje u oblasti nastave,naučno istraživačkog rada,tehniloškog razvoja,izdavačke djelatnosti i razmjene ,stučnog usavrsavanja  i obrazovanja nastavnika i studenata,kao i sva pitanja od zajedničkog interesa.