INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Potpisan memorandum o razumijevanju

 Na sastanku održanom dana 03. 08. 2011. godine u Banja Luci  zaključen je memorandum o razumijevanju između Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHDCA) i Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku.Na osnovu ovog memoranduma BHDCA će :

-pomoći Univerzitetu da ostvari ciljeve u oblasti obrazovanja studenata Saobraćajnog fakulteta

- pomoći  Univerzitetu sa svojim stručnim, tehničkim i drugim ekspertizama u oblasti zrakoplovstva.

 

 

- mogućnost posjete studenata i provođenje stručne prakse u BHDCA

- promovisati rad Saobraćajnog fakulteta - Zračni promet kao visokoškolske institucije kako zaposlenim u BHDCA, tako i svim drugim zainteresiranim stranama.

Na osonovu ovog memoranduma Univerzitet će:

- jedanput godišnje informisati BHDCA o radu Saobraćajnog fakulteta - Zračni promet, promovisati zrakoplovstvo, kao granu transporta, u saradnji sa BHDCA vršiti različite vrste obuka iz oblasti zrakoplovstva, na komercijalnoj  osnovi pomoći BHDCA, sa naučnog aspekta, u realizaciji različitih projekata u oblasti zrakoplovstva.