INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Izjava o učešću projekata u međunarodnoj naučno - istraživačkoj saradnji

  Na održanom sastanku dana 08.09.2010.godine u Beogradu potpisana je izjava o razumijevanju i saradnji  u naučno-istraživačkoj oblasti i podršci naučno - istraživačkog projekta radnog naziva :

"Analiza mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije sa akcentom na primjenu solarnih sistema na objektima jednoporodničkog stanovanja - pilot projekat ruralno naselje Ritešić ,Doboj"

Izjava je potpisana između Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo.