INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Ugovor o nastavno-anučnoj suradnji

 Na odrzanom sastanku sklopljen je novi ugovor o nastavnoj-naučnoj saradnji između Univerziteta Evropske vizije u Peći i Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku.Ovim ugovorom  uspostavljaju se osnove za dugoročnu suradnju u svim područjima od zajedničkog interesa,a naročito u područijima nastavno-naučnih radova.

 

Suradnju između oba Univerziteta treba posebno da se podstiče u slijedećim aktivnostima:

1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.

2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije

3. Angažovanje nastavnika i saradnika

4. Razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa

5. Razmjena stručne literature,udžbenika i univerzitetskih publikacija

6. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima

7. Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja,profesionalnog treninga

8. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova

9. Organizacija zajedničkih konferencija,simpozija,kratkih tečajeva i seminara.