INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Potpisan sporazum sa udrugom prijatelji prirode Eko Element

 Internacionalni univerzitet Travnik, Travnik  i Udruga prijatelji prirode EKO Element ,Bugojno potpisali su sporazum o tehničkoj poslovnoj saradnji 10.04.2012.godine.Ovim sporazumom regulišu se međusobni odnosi između ovih institucija u domenu poslovne i tehničke saradnje.