INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

IUT i HEC potpisan sporazum o akademkoj saradnji

 Na  održanom sastanku, 09.novembra 2012. godine, Internacionalni univerzitet Travnik je potpisao sporazum o naučno-nastavnoj ,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradni sa Hotelsko edukativnim centarom - Miločer.Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima visokog obrazovanja ,naučnog istraživanja i razvoja ,kao i proširenje kulturnih veza između Internacionalnog univerziteta Travnik i Hotelsko edukativnog centra.

 

 

Ovim sporazumom predviđene su slijedeće oblasti i oblici saradnje:

1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,

2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije

3. Angažovanje nastavnika i saradnika

4. Razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa

5. Razmjena stručne literature,udžbenika i univerzitetskih publikacija

6. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima

7. Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja,profesionalnog treninga

8. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova

9. Organizacija zajedničkih konferencija,simpozija,kratkih tečajeva i seminara.