INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Telefonski brojevi

 • Rektorat 
 • Generalni menadžer
 • Izvršni menadžer

Akademik prof. dr. sc. Ibrahim Jusufranić

Doc. dr. sc. Jasmin Jusufranić

Mirsad Imamović, MA dipl. ing

     030-509-675     
 • Služba za ekonomsko-finansijske poslove
Sena Alihodžić 030-509-676 

 

 • Dekanat / Saobraćajni fakultet
 • Dekanat / Fakultet politehničkih nauka
 • Dekanat/ Fakultet informacionih tehnologija

 

Prof.dr.sc. Sinan Alispahić

Prof. dr.sc. Asib Alihodžić

Prof. dr.sc. Salih Bučuk

030-509-677 
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Aida Vrbanjac, MA

030-509-678 
 • Dekanat / Ekonomski fakultet
 • Dekanat / Fakultet za medije i komunikacije
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Kancelarija za kvalitet

Prof. dr.sc. Nikola Kuvačić

Prof.dr.sc. Miloš Babić

BA. Sanela Salkić

030-509-679 
 • Služba za informatičku podršku

Merima Delić, MA dipl. ing.

Alem Kozar, MA

Murat Elezović

030-509-680 

 

 • PR služba
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Lejla Skopljak, MA

Alisa Salkić, MA

030-509-681 
 • Studentska služba

Adela Mujinović

Sadina Terzić

Adela Arifović

Tanja Ljoljić

030-509-682


030-540-586 

 • Dekanat / Pravni fakultet
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Prof.dr.sc. Dragan Golijan

Selma Otuzbir, MA

Irma Hodžić, MA

030-540-597

Info centar Sarajevo +387 33 717 010