INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Nastavni plan i program

I ciklus studija

Fakultet

2010 - 11
2011 - 12
2012 - 13
2013 - 14  2014 - 15 

2015 - 16

2016 - 2017pdficon small
 • Ekonomski fakultet Travnik
 • Plan i program praktične nastave
III | IV III i IV III i IV III i IV III i IV

 III i IV

III i IV

III i IV

 • Saobraćajni fakultet Travnik
 • Plan i program praktične nastave

III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV

III i IV

III i IV

 • Zračni promet
 - IV IV IV IV  -
 • Menadžment u saobraćaju
  - - III i IV    
 • Drumski i gradski saobraćaj
  - - III i IV    
 • Fakultet za privrednu i tehničku logistiku
III i IV III i IV III i IV -      
 • Ekološki fakultet Travnik
III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Pravni fakultet
 - IV IV IV IV IV IV
 • Fakultet za medije i komunikacije
 - III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Fakultet informacionih tehnologija
 -  -  -  -  - III i IV III i IV
 • Fakultet politehničkih nauka
         
 • Građevinarstvo i arhitektura
 -  -  - III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Logistika
 - III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Sigurnost i zaštita na radu
 -  - III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Mašinstvo
 -  -  - III i IV III i IV III i IV III i IV
 • Elektrotehnika
 -  -  - III i IV III i IV III i IV III i IV

II ciklus studija

Fakultet

2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015

2015 - 2016 

2016 - 2017pdficon small

 • Ekonomski fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Saobraćajni fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Fakultet  politehničkih nauka
  I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Ekološki fakultet Travnik
I i II I i II I i II I i II I i II I i II I i II
 • Pravni fakultet
 -  - I I I I I
 • Fakultet za medije i komunikacije
 -  - I i II I i II I i II I i II I i II
 • Fakultet informacionih tehnologija
 - I i II I i II

Preuzimanje dokumenta "Bolonjska deklaracija"