INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

XIV Međunarodna konferencija

Baner konferencija

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU I

MINISTARSTVO PRIVREDE SBK/KSB

u saradnji sa akademskim partnerima

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO,

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA BEOGRAD  I

EVROPSKI UNIVERZITET SKOPLJE

organizuju

XIV  Međunarodnu konferenciju

 

KORPORATIVNA SIGURNOST U BIH I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA EKONOMSKOG, PRAVNOG I KOMUNIKOLOŠKOG ASPEKTA

 

16-17. decembar 2016. godine

Travnik, Hotel Pahuljica, Vlašić

Bosna i Hercegovina

 

Prvi poziv možete preuzeti u prilogu:  Bosanski  Srpski  Engleski

XIII Međunarodno savjetovanje

Savjetovanje  maj 2016 IUT 5

U skladu sa postavljenim metodološkim ciljevima unapređenja odgovarajućih pretpostavki reflektivnih pojavnosti naučno-istraživačkih vizija u saobraćaju, ekonomiji, pravu, ekologiji, ali i informativnim tehnologijama, Internacionalni univerzitet Travnik je 27.5. i 28.5.2016.g. organizovao još jedno u nizu uspješnih međunarodnih savjetovanja, trinaesto unutar razvojnog redosljeda, u hotelu „Pahuljica“ na Vlašiću. Učešće je uzelo više od 70 naučnih autoriteta iz navedenih oblasti iz regije, ali i studenata, magistranata i doktoranata ne samo IUT-a, već i drugih univerziteta iz BiH, ali i iz zemalja okruženja.

XII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „TRANZICIJSKI IZAZOVI U BOSNI I HERCEGOVINI I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA PRAVNOG, EKONOMSKOG I KOMUNIKACIJSKOG ASPEKTA“

U cilju razvoja i unapređenja nastavno-naučnog procesa i daljeg pozitivnog pozicioniranja naučno istraživačkih kvaliteta unutar svjetskih akademskih tokova, Internacionalni univerzitet Travnik je organizirao XII Međunarodnu konferenciju „Tranzicijski izazovi u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana sa pravnog, ekonomskog i komunikacijskog aspekta“, uz prisustvo ne samo istraživača i naučnih radnika iz naše zemlje, već i eminentnih akademskih i obrazovnih autoriteta iz regije, ali i iz svijeta.

XII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

TRANZICIJSKI IZAZOVI U BOSNI I HERCEGOVINI I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA PRAVNOG, EKONOMSKOG I KOMUNIKACIJSKOG ASPEKTA

18. i 19. decembra 2015. godine, Hotel Pahuljica, Vlašić, Bosna i Hercegovina

XI Međunarodno savjetovanje

 

XI Međunarodno savjetovanje

„SAOBRAĆAJNI I EKOLOŠKI PROBLEMI DRŽAVA U TRANZICIJI S ASPEKTA INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU

22. i 23. maja 2015. godine, Hotel Pahuljica, Vlašić, Bosna i Hercegovina