INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

II savjetovanje - Ekologija i saobraćaj

47811-bigthumbnailSaobraćaj ima značajne efekte na okolinu, od kojih su mnogi štetni. Cilj savjetovanja je okupiti stručnjake različitih disciplina da bi preispitali ekološke efekte i njihove uzroke u drumskom, željezničkom, vodnom i zračnom saobraćaju.

Ovo je prvo Savjetovanje u Bosni i Hercegovini koje pokušava diskutovati i objasniti vezu između saobraćaja i eko-sistema.

Savremeni trendovi u razvoju turizma - prva međunarodna konferencija

I Međunarodnoj konferenciji o turizmu

„ Savremeni trendovi u razvoju turizma“

28-29. Mart 2013. Hotel Pahuljica, Vlašić, BiH

 

I conference about tourism 

"Future trends in tourism development"

28-29. March 2013. Hotel Pahuljica, Vlašić, BiH

Glavni cilj ove konferencije je predstaviti savremene trendove u razvoju turizma u Europskoj Uniji kao i njihove implikacije na razvoj turizma u Bosni i hercegovini kao i zemljama Balkana  u cilju njegovog bržeg približavanja savremenim potrebama turista.

Pozivnica

Invitation

Ekologija i održivi razvoj-I Simpozijum

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
Ekološki fakultet organizuje:

I Simpozijum ekoloških nauka
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ - „EOR-2012“


14-16.Juni 2012.Travnik, BiH
(Hotel „Pahuljica“ Vlašić)
Poziv za učešće

 

Transport i logistika - Evropske perspektive - III Savjetovanje

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
Saobraćajni fakultet organizuje:

III savjetovanje sa međunarodnim učešćem
„TRANSPORT I LOGISTIKA – EVROPSKE PERSPEKTIVE“

31.05.-01.06.2012.godine
(Hotel „Pahuljica“, Vlašić)
Call of papers
                                Pozivnica za učešće

 

 

 

 

 

 

 

I savjetovanje - Transport i savremeni uslovi poslovanja

Približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je prioritetna zadaća svih njenih institucija. Evropska unija je izradila čitav niz regulativa za funkcionisanje jedinstvenog tržišta. Prihvatanje određenih zahtjeva i njihovo poznavanje od strane privrednih subjekata je neophodno jer imaju uticaja na efikasnost logistike.  Uspjeh prilagođavanja naše privrede zahtjevima evropske unije, uveliko će zavisiti od uspostavljanja ugovornih odnosa sa Unijom, kojima bi se regulisala područja trgovine, saobraćaja i druga područja privredne saradnje.