INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Ekologija i održivi razvoj-I Simpozijum

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
Ekološki fakultet organizuje:

I Simpozijum ekoloških nauka
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ - „EOR-2012“


14-16.Juni 2012.Travnik, BiH
(Hotel „Pahuljica“ Vlašić)
Poziv za učešće

 

Transport i logistika - Evropske perspektive - III Savjetovanje

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
Saobraćajni fakultet organizuje:

III savjetovanje sa međunarodnim učešćem
„TRANSPORT I LOGISTIKA – EVROPSKE PERSPEKTIVE“

31.05.-01.06.2012.godine
(Hotel „Pahuljica“, Vlašić)
Call of papers
                                Pozivnica za učešće

 

 

 

 

 

 

 

I savjetovanje - Transport i savremeni uslovi poslovanja

Približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je prioritetna zadaća svih njenih institucija. Evropska unija je izradila čitav niz regulativa za funkcionisanje jedinstvenog tržišta. Prihvatanje određenih zahtjeva i njihovo poznavanje od strane privrednih subjekata je neophodno jer imaju uticaja na efikasnost logistike.  Uspjeh prilagođavanja naše privrede zahtjevima evropske unije, uveliko će zavisiti od uspostavljanja ugovornih odnosa sa Unijom, kojima bi se regulisala područja trgovine, saobraćaja i druga područja privredne saradnje.